شاید بتوان گفت که یکی از مهمترین قسمت های سیستم آبیاری بارانی ثابت با آبپاش متحرک که تاثیر بسزایی در موفقیت طرح و رضایت کشاورز دارد علاوه بر طراحی صحیح که در بخش ضوابط طراحی آبیاری بارانی کلاسیک به آن پرداخته شده است، انتخاب آبپاش مناسب و با عمر مفید بالا می‌باشد. در این بخش به معرفی چند آبپاش پر مصرف در داخل کشور که جزو دسته آبپاشهای با فشار کاری بالا (بیشتر از 3 بار) که مورد استفاده در طرحهای زراعی و فضای سبز هستند می‌پردازیم.

        آبپاش‌های کامت               آبپاش‌های آب آرا

            آبپاش‌های پروت                                          آبپاش‌های کامت                                       آبپاش‌های آب آرا