قطره‌چکان روی خط جبران کننده فشار، خودشوینده مداوم نتافیم

مشخصات قطره چکان نتافیم

 • فیلتراسیون مورد توصیه: 130 میکرون مش 120.
 • مسیر جریان پر پیچ و خم و مسیر گشاد جریان آب.
 • برای نصب روی لوله های با ضخامت بالا (0.9، 1.0 و 1.2 میلی متر).
 • CV بسیار کم.
 • مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش است. مقاوم در برابر به مواد مغذی استاندارد مورد استفاده در کشاورزی.
 • دارای استاندارد های 9261 ISO ، تایید شده توسط موسسه استاندارد اسرائیل (SII).

قطره چکان نتافیم

مزایا و ویژگیهای قطره چکان نتافیم

 • جبران کننده فشار: آبدهی دقیق و مساوی آب در رنج گسترده ای از فشار آب . 100 درصد یکنواختی توزیع آب و مواد مغزی در طول لترال.
 • ضد زهکشی: حذف اثر زهکشی و برگشت آب.
 • خودشویندگی مداوم: انجام عملیات شستشو در طول عملیات آبیاری نه فقط در ابتدا یا انتهای آبیاری جهت حصول اطمینان از عدم گرفتی قطره چکان در طول آبیاری
 • مسیر جریان پر پیچ و خم و گشاد جهت جلوگیری از گرفتگی قطره چکان. گشادترین مسیر جریان آب قطره چکان
 • امکان نصب قطره چکان دقیقا در محل مورد نیاز
 • امکان افزایش تعداد درختان متناسب با رشد درختان و افزایش آب مورد نیاز

 

نام محصول

مدل

کشور سازنده

کیفیت از نظر تیم آبیار

قیمت واحد (تومان)

تعداد در بسته بندی

قطره چکان نتافیم

PCJ

ترکیه

عالی

-

13000

قطره چکان نتافیم

CNL

ترکیه

عالی

-

13000

نکته آبیار: دقت شود هنگام نصب قطره چکان نتافیم از پانچر با سایز کوچک استفاده گردد.

 

قطره چکان آنتلکو
مشخصات و ویژگی های قطره چکان آنتلکو: Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA   دارایمسیرجریانمتلاطم،عملکردخودشویندگیوبافلحشراتبرایبهحداقلرساندنگرفتگیقطرهچ

قطره چکان میکروفلاپر
مشخصات و ویژگیهای قطره چکان میکروفلاپر   ·         قطره‌چکانمیکروفلاپردارایمیکانیسمجبرانکنندهفشارمی‌باشد. کهبههمیندلیلباتوجهبهکاهشفشاردرطولزمینوتغییراتفشاردرارتفاعهایمختلفقطره‌چکان‌هادارایآبدهی‌هایمساویخواهندبود.   ·         دیافراگمداخلقطرهچکانمیکروفلاپرمسئولعملکردجبرانکنندهفشارجریانآببودهوهمچنینعملشستشویخودکارقطرهچکانراانجام

قطره چکان کرونا (یورودریپ)
مشخصات و ویژگی های قطره چکان کرونا مکانیسم خود شویندگی قطره چکان در هر راه اندازی قطره چکان را شسته و منجر به حصول اطمینان از عملکرد قطره چکان در طول سال ها خواهد گردید. عملکرد مناسب قطره چکان در رنج گسترده ای از فشار آب (7 الی 58 PSI) با توجه به مکانیسم جبران کننده فشار قطره چکان. جلوگیری از برگشت آب به دلیل بسته شدن قطره چکان در فشار 2.9 PSI  

قطره چکان
در این بخش سایت آبیار به معرفی تعدادی از پرکاربردترین قطره چکان های مورد استفاده در طرح های آبیاری تحت فشار (با استفاده از پمپ یا به صورت ثقلی) اجرا شده در داخل کشور ایران می پردازد. لازم به ذکر است که کلیه قطره چکان های معرفی شده توسط کارشناسان همکار سایت مورد استفاده قرار گرفته و کلیدی ترین نکته ها جهت استفاده مفید از آنها در ذیل هر قطره چکان اش

کتاب قطره طلا و آبیاری قطره ای (کودهای مورد استفاده در آبیاری قطره ای)