قطره چکان کرونا

مشخصات و ویژگی های قطره چکان کرونا

مکانیسم خود شویندگی قطره چکان در هر راه اندازی قطره چکان را شسته و منجر به حصول اطمینان از عملکرد قطره چکان در طول سال ها خواهد گردید.

عملکرد مناسب قطره چکان در رنج گسترده ای از فشار آب (7 الی 58 PSI) با توجه به مکانیسم جبران کننده فشار قطره چکان.

جلوگیری از برگشت آب به دلیل بسته شدن قطره چکان در فشار 2.9 PSI  و باز شدن قطره چکان در فشار 5.8 PSI.

دارای رنگ های مختص به هر مدل برای شناسایی آسان.

نام محصول

مدل

کشور سازنده

شرکت سازنده

کیفیت از نظر تیم آبیار

قیمت واحد (تومان)

تعداد در بسته بندی

قطره چکان کرونا

Drain

یونان

یورودریپ

عالی

-

1600

نکته آبیار: بدلیل عملکرد قطره چکان کرونا (Eurodrip) در فشار بالا و یکنواختی پخش مناسب، استفاده از آن در فشارهای کمتر از 5 متر توصیه نمی‌گردد. 

 

 

قطره چکان آنتلکو
مشخصات و ویژگی های قطره چکان آنتلکو: Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA   دارایمسیرجریانمتلاطم،عملکردخودشویندگیوبافلحشراتبرایبهحداقلرساندنگرفتگیقطرهچ

قطره چکان میکروفلاپر
مشخصات و ویژگیهای قطره چکان میکروفلاپر   ·         قطره‌چکانمیکروفلاپردارایمیکانیسمجبرانکنندهفشارمی‌باشد. کهبههمیندلیلباتوجهبهکاهشفشاردرطولزمینوتغییراتفشاردرارتفاعهایمختلفقطره‌چکان‌هادارایآبدهی‌هایمساویخواهندبود.   ·         دیافراگمداخلقطرهچکانمیکروفلاپرمسئولعملکردجبرانکنندهفشارجریانآببودهوهمچنینعملشستشویخودکارقطرهچکانراانجام

قطره چکان نتافیم
قطره‌چکان روی خط جبران کننده فشار، خودشوینده مداوم نتافیم مشخصات قطره چکان نتافیم فیلتراسیون مورد توصیه: 130 میکرون – مش 120. مسیر جریان پر پیچ و خم و مسیر گشاد جریان آب. برای نصب روی لوله های با ضخامت بالا (0.9، 1.0 و 1.2 میلی متر). CV بسیار کم. مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش است. مقاوم در برابر به مواد مغذی استاندارد مورد استفاده در کشاو

قطره چکان
در این بخش سایت آبیار به معرفی تعدادی از پرکاربردترین قطره چکان های مورد استفاده در طرح های آبیاری تحت فشار (با استفاده از پمپ یا به صورت ثقلی) اجرا شده در داخل کشور ایران می پردازد. لازم به ذکر است که کلیه قطره چکان های معرفی شده توسط کارشناسان همکار سایت مورد استفاده قرار گرفته و کلیدی ترین نکته ها جهت استفاده مفید از آنها در ذیل هر قطره چکان اش

کتاب قطره طلا و آبیاری قطره ای (کودهای مورد استفاده در آبیاری قطره ای)