سه راه 16 میلیمتری                                      

    نوع بسته بندی      : کیسه                                                        

    تعداد در بسته بندی: 2500 عدد                                                   

    قیمت                  : 45 تومان                                                 

    کیفیت از نظر آبیار    : خوب                                                  

 

خرید لوله پلی اتیلن 16 میلیمتری LD طرح آبیاری روستای سودجان 1900 کیلومتر
نوع فراخوان: مناقصه مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/11/26 برآورد هزینه: سه و نیم میلیارد ریال استان: چهارمحال بختیاری

زانو 16 میلیمتری
           زانو 16 میلیمتری                                                     نوع بسته بندی      : کیسه                                                                      تعداد در بسته بندی: 1500 عدد                                                               قیمت                  : 99 تومان                                                

اتصالات 16 میلیمتری
      به این نوع از اتصالات، اتصالات آبیاری قطره ای نیز گفته می شود که جهت انشعاب گرفتن لوله های فرعی یا همان لوله های میکرو یا 16 میلیمتری (سایزهای دیگر مانند 20 و 6 میلیمتر نیز موجود است که کاربرد کمتری دارند) که به آن لترال نیز گفته می شود از لوله اصلی یا نیمه اصلی، اتصال بین دو لوله، سه راه، کور کردن انتهای لوله و سایر موارد به کار برده می شوند

اعتبارات آبیاری تحت فشار سال 93 در راه است...
اعتبارات آبیاری تحت فشار سال 93 در راه است...

خرید لوله پلی اتیلن 315 میلیمتری 4 اتمسفر PE80 طرح 500 هکتاری روستای سوادجان 4100 متر
نوع فراخوان: مناقصه مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/11/26 برآورد هزینه: دو میلیارد ریال استان: چهارمحال بختیاری