بست انتهایی (عینکی)                                                                 

نوع بسته بندی      : کیسه                                                                             

تعداد در بسته بندی: 2500 عدد                                                              

قیمت                  : 25 تومان                                                                       

کیفیت از نظر آبیار    : خوب                                                                             

                                              

بست ابتدایی
                                                                                   بست ابتدایی (واشر 10 میلمتری)                                            بست ابتدایی (واشر 16 میلمتری)     نوع بسته بندی      : کیسه                                                          نوع بسته بندی      : کیسه      تعداد در بسته بندی: 5100 عدد