گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

از شروع زمان اجرای طرح های آبیاری مدرن تحت فشار قطره ای وبارانی در 92 تا پایان سال 95 بیش از چهار هزارو 500 هکتار از اراضی استان به صورت انفرادی ویا تعاونی وتجمیعی زیر پوشش قرار گرفته است .
در سال 1396 نیز تا پایان مهر ماه صدها طرح های آبیاری مدرن در سه هزارو 500 هکتار از اراضی کشاورزی این استان در حال اجرا وتکمیل است.
اعتبارات تخصیص یافته امسال برای اجرای طرح های آبیاری مدرن شناور بوده وبه تناسب جذب مناطق مختلف در اختیار شهرستان های استان قرار می گیرد.
این شیوه در اعتبارات بحث ملی نیز قابلیت اجرایی داشته ودر صورت استقبال کشاورزان استان 700 میلیارد اعتبار تسهیلاتی قابل افزایش است .

دولت با هدف استفاده بهینه از منابع آبی موجود کشور ارایه حمایت های ویژه اعتباری وتسهیلاتی به مجریان طرح های آبیاری مدرن را در دستور کار قرار خود قرار داده وبر این مبنا کشاورزان می توانند از مبلغ سه میلیون و500 هزار ریال تا هشت میلیون و800 هزار ریال تسهیلات بلاعوض برای هرهکتار از اراضی کشاورزی برخوردارشوند .

درصورت اجرای این طرح به صورت تعاونی وتجمیعی 85 درصد از هزینه اجرای طرح به صورت اعتبارات بلاعوض از سوی دولت تامین و 15 درصد آورده کشاورزان نیز از طریق ارایه تسهیلات ارزان قیمت بانکی تامین خواهد شد .
سهم شهرستان خلخال برای اجرای طرح های مدرن آبیاری مدرن در سطح 800 هکتار است که انتظار می رود با تشویق کشاورزان منطقه ، سهم تسهیلات اعتباری منطقه به موقع جذب شود.
فرماندار خلخال از آغاز مطالعات طرح بزرگ اجرای آبیاری مدرن در سطح یک هزار هکتار ازاراضی کشارزی این شهرستان خبرداد .
کشاورزی خلخال در مقایسه با سایر مناطق استان وبه تناسب استعداد کشاورزی منطقه رشد نداشته است. مشکل ساختاری مشارکت کشاورزان در اجرای طرح های نوین کشاورزی از جمله آبیاری تحت فشار باید حل وکشاورزی شهرستان در اندازه واقعی خود رونق پیدا کند .

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری