گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مهندسان آبیاری بر این باورند که برای مبارزه با خشکسالی باید به توسعه و بهبود روشهای آبیاری تحت فشار رو آورد تا بهترین آبیاری را بهتر مدیریت کنیم و محصولات کشاورزی را بیشتر کنیم آمارهای دفتر سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد نشان می دهد که خشکسالی بخش زیادی از ایران را گرفته و ۹۰ درصد از آب شیرین مصرف آبیاری می شود اگر صرفه جویی در این مصرف فقط در هر هکتار ۴۰۰۰ متر مکعب باشد ۳۰ درصد به محصولات کشاورزی اضافه خواهد شد همچنین صرفه جویی در مصرف کود و سم نسبت به آبیاری های دیگر در روش آبیاری تحت فشار باعث ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی خواهد شد.


مدیرعامل آب و فاضلاب کهگیلویه و بویر احمد می گوید که میانگین پایین آمدن آب زیرزمینی دشت ها ۱۰ متر است که تهدید های بسیار مهمی برای کشاورزی است تعداد دشتهای کهکیلو بویر احمد ۱۵ عدد است و دشت های بزرگ این استان از مهمترین مناطق کشاورزی هستند چاههای که در استان کهگیلویه و بویر احمد مجاز هستند ۲۵۰۰ حلقه چاه هستند و برداشت بی‌رویه سالانه ۳۰۰ میلیون متر مکعب از آب های زیرزمینی تهدید مهمی برای ادامه کشاورزی است.


عدم بهره برداری از منابع استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۷۰ میلیون مترمکعب است که ۷۷۰ میلیون مترمکعب آب های سطحی برداشت می شود میزان برداشت متناسب با پروانه بهره‌برداری برای جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب های چاه ها برای آبیاری مهمترین هدف طرح های منابع آب زیرزمینی استان است بارش باران در استان کهگیلویه و بویر احمد حدود ۶۷۵ میلیون بوده که اخیراً به ۵۵۰ میلیمتر کاهش پیدا کرده میانگین تبخیر آب در این استان حدود ۳۰۰ میلیمتر است طول رودخانه های دائمی و فصلی در این استان ۱۴۰۰ کیلومتر است و توسعه با ظرفیت حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب در این استان است.


شبکه آبیاری در استان ظرفیت ۱۶ میلیون متر مکعب در بعضی مناطق استان را دارند. خشکسالی و کاهش بارندگی در سال اخیر در چند منطقه از استان اتفاق افتاده است که این حالت حالتی خشک و کمبود بارندگی را نشان می دهد بیشترین کاهش بارندگی در امسال ۱۳۰ میلیمتر این استان گزارش شده است در یک سال گذشته در یکی از شهرهای استان ۳۷۵ میلی‌متر بارندگی شده که نسبت به کاهش نشان می دهد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری