تغییر در شیوه آبیاری ضرورتی برای بالابردن راندمان آبیاری

کارشناس مسئول اصلاح و تغذیه باغات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: تغییر در شیوه آبیاری برای بالابردن راندمان آبیاری و بهینه سازی مصرف آب کشاورزی ضروری است.

سعیده احمدی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تبریز افزود: آبیاری قطره ای عاملی برای تهویه مناسب در محدوده ریشه درختان است.

وی یادآور شد: یکی از این روش ها، اجرای آبیاری تحت فشار در باغات و مزارع است و باید گفت این روش بهترین و پیشرفته ترین روش آبیاری است که می توان از هر واحد آب بیش از 10 برابر محصول در کشور تولید کرد.

احمدی ادامه داد: در این روش راندمان آبیاری بیش از 90 درصد است که در این روش آبیاری، آب مورد نیاز نهال از طریق قطره چکان ها به محدوده ریشه درختان ریخته شده و در تهویه مناسب خاک نقش بسزائی دارد.

وی تاکید کرد: صرفه جویی در آبیاری قطره ای به علت رعایت دقیق زمان آبیاری و تامین آب مورد نیاز نهال به سادگی میسر خواهد بود و هزینه بهره برداری از این روش نسبت به روش های سنتی خیلی پایین است.

منبع خبر

آبیار: آیا آبیاری قطره ای عاملی برای تهویه مناسب در محدوده ریشه درختان است!؟ شاید بهتر بود ایشان منظور خود از تهویه را بیشتر توضیح می‌دادند.

نکته جالب دیگر صحبت های ایشان برداشت 10 برابری محصول در استان آذربایجان شرقی از مزارع و باغات مجهز به آبیاری تحت فشار است که کسب این رکورد باور نکردنی جای تقدیر دارد.

طراحی برنامه ریزی برای آبیاری
گیاه برای زنده ماندن نیاز به آب دارد و آب در اثر آبیاری به صورت ذخیره در خاک موجود است. اتمسفر انرژی لازم برای گیاه را تامین مینکند تا بتواند آب مورد نیاز خود را از خاک دریافت کند. حدود 90% اجزاری فعال گیاه از آب تشکیل شده و بیش از 99% آب مصرفی گیاه صرف تعرق میشود.تعرق زمانی انجام میشود که فشار بخار آب در داخل روزنه گیاه بیشتر از فشار بخار آب در هو

بودجه هفتاد میلیارد تومان در اردبیل برای سامانه های نوین آبیاری
از شروع زمان اجرای طرح های آبیاری مدرن تحت فشار قطره ای وبارانی در 92 تا پایان سال 95 بیش از چهار هزارو 500 هکتار از اراضی استان به صورت انفرادی ویا تعاونی وتجمیعی زیر پوشش قرار گرفته است .در سال 1396 نیز تا پایان مهر ماه صدها طرح های آبیاری مدرن در سه هزارو 500 هکتار از اراضی کشاورزی این استان در حال اجرا وتکمیل است.اعتبارات تخصیص یافته امسال برای

اختصاص 60 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای آبیاری مدرن در خراسان شمالی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اعلام کرد: از محل سفر ریاست‌ جمهوری به این استان، 60 میلیارد تومان اعتبار برای آبیاری مدرن اختصاص یافت.

تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش پنجم «صرفه جویی اقتصادی»
موضوع: تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش پنجم «صرفه جویی اقتصادی» تالیف  : Larry Stalcup | Corn and Soybean Digest 2013 ترجمه: Abyar.org سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی نیاز آبیاری خالص را با حفظ عملکرد محصول تا 25 درصد کاهش می دهد. بخش پنجم: صرفه جویی اقتصادی

تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش چهارم «انتخاب آبیاری قطره ای زیر سطحی در مقابل لپا»
موضوع: تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش چهارم «انتخاب آبیاری قطره ای زیر سطحی در مقابل لپا» تالیف  : Larry Stalcup | Corn and Soybean Digest 2013 ترجمه: Abyar.org سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی نیاز آبیاری خالص را با حفظ عملکرد محصول تا 25 درصد کاهش می دهد. بخش چهارم: چرا در مقایسه با لپا از آبیاری قطره ای زیر سطحی