لیست شرکتهای مجری آبیاری تحت فشار که توسط دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی رتبه بندی شده اند در بهمن ماه سال 92 منتشر گردید.

به گزارش سایت آبیار این لیست شامل اسامی شرکت های پیمانکار به همراه اسامی مدیران و کارشناسان امتیازآور شرکت ها بوده و نشان دهنده فعالیت شفاف دفتر توسعه سامانه های آبیاری در رتبه بندی و تشخیص صلاحیت شرکتهای پیمانکار آبیاری تحت فشار می باشد.

سایر اطلاعاتی که در این لیست ارائه گردیده است شامل میزان رتبه و شماره گواهی و تاریخ صدور و تاریخ پایان مجوز شرکت ها و همچنین آدرس و شماره تلفن شرکت های مجری آبیاری تحت فشار می باشد.

با توجه به این لیست حدود 500 شرکت در استانهای مختلف شرکت صلاحیت اجرای آبیاری تحت فشار را دارا هستند که میزان مساحت مجاز اجرا برای هر طرح و همچنین میزان مساحت مجاز اجرای هر شرکت در طول سال نیز تعیین گردیده است. جهت دریافت لیست شرکت های پیمانکار آبیاری تحت فشار بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دریافت لیست شرکت های پیمانکار آبیاری تحت فشار رتبه بندی شده توسط دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری - بهمن ماه سال 92

انتشار لیست شرکت های مشاور و پیمانکار آبیاری تحت فشار به همراه آدرس و شماره تلفن
لیست مشاورین و پیمانکاران آبیاری تحت فشار تایید صلاحیت شده کل کشور برای مرداد ماه سال 93. این لیست که توسط دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری تهیه و منتشر گردیده بود شامل شخصیت های حقیقی و حقوقی مشاور  و پیمانکار دارای صلاحیت در زمینه آبیاری تحت فشار است که در کل کشور موفق به دریافت رتبه بندی از این دفتر گردیده اند.

شرکت های دارای مجوز آبیاری تحت فشار
  وزرات جهاد كشاورزي مجری طرح سامانه های نوین آبیاری لیست شرکت های پیمانکار دارای صلاحیت از مجری طرح سامانه ها تاريخ تهيه گزارش : ۹ / ۷ / ۱۳۹۶     رديف نام شرکت استان تاريخ اعتبار مجوز پایه تلفن آدرس ۱ آب گستر آرپاچای آذربايجان شرقي 29 / 04 / 1397 5 415233306

لیست مشاوران آبیاری تحت فشار بهمن ماه سال 92
لیست شرکت های مشاور آبیاری تحت فشار تایید صلاحیت شده کل کشور بهمن ماه سال جاری منتشر گردید. به گزارش سایت آبیار این لیست که توسط دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری منتشر گردیده است شامل 100 شرکت مشاوری است که در کل کشور موفق به دریافت رتبه بندی از این دفتر گردیده اند.

آمار دقیق پروژه های بزرگ آبیاری تحت فشار در ایران در سال ۱۳۹۶
300 هزار هکتار از اراضی کشاورزی تا تیرماه 97 به سامانه های نوین آبیاری تجهیز می شود. امسال برای اجرای 250 هزار هکتار آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی برنامه ریزی شده که تاکنون 87 هزار هکتار آن انجام شده و 151 هزار هکتار آن در حال اجراست. تا پایان تیرماه سال 97 انتهای سال مالی- در مجموع 300 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری تجهیز

در سال نود و دو 37 هزار هکتار از اراضی کشور به سامانه های آبیاری تحت فشار مجهز شدند
در سال نود و دو 37 هزار هکتار از اراضی کشور به سامانه های آبیاری تحت فشار مجهز شدند. معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت که در سال جاری 37 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری مجهز گردیده است. این در حالی است که در سال نود و یک 146 هزار هکتار اجرای طرح های آبیاری تحت فشار بوده و در سال نود نیز حدود 165 هزار هکتار از