تخصیص اعتبار به طرح‌های بخش آب در جلسه امروز مجلس 92/11/13

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه سیزدهم بهمن 1392 بند د تبصره 5 لایحه بودجه را به تصویب رساندند.

در این بند آمده است که 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی قانون بودجه سال 93 جهت پرداخت تسهیلات به موسسات غیر دولتی در بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و منابع طبیعی و محیط زیست اختصاص خواهد یافت.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با توجه به مغایر بودن این بند با برنامه پنجم توسعه آن را به رای گذاشت که با 186 رای موافق، 11 رای مخاف و 4 رای ممتنع از 230 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. بنا براین با توجه به این بند می توان به پرداخت تسهیلات در بخش آبیاری تحت فشار و اجرای طرح‌های در نوبت که در سال 92 با توجه به عدم تخصیص اعتبار معلق مانده بودند و همچنین تایید طرح‌های جدید و افزایش تبدیل آبیاریهای سنتی و غرقابی به سیستمهای تحت فشار و افزایش بهره وری آب در سال 93 امیدوار بود.

مدیریت آبیاری بر اساس تنش آب در گیاه
این مطلب ارتباطی به بحران کم آبی از دیدگاه سیاسی و اجتماعی ندارد. این یک مقاله علمی در ارتباط با آبیاری در زمان کمبود آب هست تنش آبی گیاه چیست؟ تنش آبی زمانی رخ می دهد که سرعت تعرق در گیاه بیش از سرعت جذب آب بعد از آبیاری باشد. اگر شدت تنش آب در گیاه زیاد باشد باعث کاهش شدید فتوسنتز و خشک شدن گیاه می گردد. در اواسط روز همیشه بین تعرق و جذب تاخیر

اختصاص 60 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای آبیاری مدرن در خراسان شمالی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اعلام کرد: از محل سفر ریاست‌ جمهوری به این استان، 60 میلیارد تومان اعتبار برای آبیاری مدرن اختصاص یافت.

آبیاری قطره ای زیر سطحی در گوجه فرنگی - بخش دوم
موضوع: آبیاری قطره ای زیر سطحی در گوجه فرنگی: طراحی سامانه آبیاری و بهبود رشد بذر - بخش دوم تالیف  : Larry Schwankl, UC Davis - Stephen R. Grattan, UC Davis - Gene Miyao, Yolo County انتشار: دانشگاه کالیفرنیا ترجمه: Abyar.org نتایج و بحث بذور گوجه فرنگی پس از 5 الی 6 روز از اولین آبیاری شروع به جوانه زنی می کنند . اولین شمارش تعداد جوانه ها در

آبیاری قطره ای زیر سطحی در گوجه فرنگی - بخش اول
موضوع: آبیاری قطره ای زیر سطحی در گوجه فرنگی: طراحی سامانه آبیاری و بهبود رشد بذر - بخش اول تالیف  : Larry Schwankl, UC Davis - Stephen R. Grattan, UC Davis - Gene Miyao, Yolo County انتشار: دانشگاه کالیفرنیا ترجمه: Abyar.org چکیده: آبیاری قطره ای زیر سطحی دارای مزایای متعددی نسبت به آبیاری سطحی می باشد.

تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش پنجم «صرفه جویی اقتصادی»
موضوع: تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش پنجم «صرفه جویی اقتصادی» تالیف  : Larry Stalcup | Corn and Soybean Digest 2013 ترجمه: Abyar.org سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی نیاز آبیاری خالص را با حفظ عملکرد محصول تا 25 درصد کاهش می دهد. بخش پنجم: صرفه جویی اقتصادی