گروه تلگرام آبیاری تحت فشار

دومین کنفرانس ملی مدیریت آب و خاک کشاورزی ایران در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برگزاری دومین همایش مدیریت آب و خاک کشاورزی

دومین کنفرانس ملی مدیریت آب و خاک کشاورزی ایران که به عنوان زیربخش اولین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران قرار گرفته است اردیبهشت ماه سال 1392 در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در شهرستان کرج با دبیری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی برگزار خواهد گردید.

 از جمله محورهای مهم کنفرانس می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • مشکلات انتقال مدیریت آبیاری، اقتصاد و بازار آب در ایران.

  • نمونهها و تجربه های موفق مدیریت بهره وری آب کشاورزی.

  • مدیریت سامانه های نوین آبیاری اراضی.

  • آبیاری با آب های غیرمتعارف و فاضلاب های تصفیه شده.

  • تجربه و نمونه های موفق مدیریت آبیاری مزارع با استفاده از آب های شور (شور ورزی، خاک ورزی و...)

  • و ...

دبیرخانه کنگره: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

تلفن: 1-32253980-026

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

برنامه طراحی آبیاری
نرم افزار طراحی آبیاری قطره ای و بارانی برای باغ و مزرعه