برگزاری دومین همایش مدیریت آب و خاک کشاورزی

دومین کنفرانس ملی مدیریت آب و خاک کشاورزی ایران که به عنوان زیربخش اولین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران قرار گرفته است اردیبهشت ماه سال 1392 در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در شهرستان کرج با دبیری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی برگزار خواهد گردید.

 از جمله محورهای مهم کنفرانس می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • مشکلات انتقال مدیریت آبیاری، اقتصاد و بازار آب در ایران.

  • نمونهها و تجربه های موفق مدیریت بهره وری آب کشاورزی.

  • مدیریت سامانه های نوین آبیاری اراضی.

  • آبیاری با آب های غیرمتعارف و فاضلاب های تصفیه شده.

  • تجربه و نمونه های موفق مدیریت آبیاری مزارع با استفاده از آب های شور (شور ورزی، خاک ورزی و...)

  • و ...

دبیرخانه کنگره: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

تلفن: 1-32253980-026

 

اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) برگزار خواهد گردید.

آمار دقیق پروژه های بزرگ آبیاری تحت فشار در ایران در سال ۱۳۹۶
300 هزار هکتار از اراضی کشاورزی تا تیرماه 97 به سامانه های نوین آبیاری تجهیز می شود. امسال برای اجرای 250 هزار هکتار آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی برنامه ریزی شده که تاکنون 87 هزار هکتار آن انجام شده و 151 هزار هکتار آن در حال اجراست. تا پایان تیرماه سال 97 انتهای سال مالی- در مجموع 300 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری تجهیز

موانع ساختاری بهبود مدیریت سامانه های آبیاری در ایران
موضوع: موانع ساختاری بهبود مدیریت سامانه های آبیاری در ایران تالیف  : سید احمد حیدری‌یان چکیده: بررسی های سازمان خواروبار جهانی نشان می دهد که سهم کشاورزی فاریاب از تامین غذای جهان الزاما باید از 34 درصد در حال حاضر به 45 درصد در سال 2020 افزایش یابد. موانع و محدویت های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در توسعه...

کنترل نمک خاک در طرح های آبیاری سطحی و تحت فشار
در هر طرح آبیاری باید به اصول شیمیایی خاک و کنشهایی که خاک با ترکیبات شیمیایی موجود در آب آبیاری صورت می دهد به همان اندازه خصوصیات فیزیکی خاک اهمیت داد.مسائل مربوط به شوری و سمیت عناصر شیمیایی ممکن است در برخی طرح های آبیاری به اندازه ای جدی باشد که سایر بخشهای طرح را تحت تاثیر قرار دهد.مثلا تغییر دادن آب مورد نیاز آبیاری و یا لحاظ نمودن تاسیسات ز

نگاهی به آمار مدیریت مصرف آبیاری استان کهکیوله و بویر احمد
مهندسان آبیاری بر این باورند که برای مبارزه با خشکسالی باید به توسعه و بهبود روشهای آبیاری تحت فشار رو آورد تا بهترین آبیاری را بهتر مدیریت کنیم و محصولات کشاورزی را بیشتر کنیم آمارهای دفتر سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد نشان می دهد که خشکسالی بخش زیادی از ایران را گرفته و ۹۰ درصد از آب شیرین مصرف آبیاری می شود اگر صرفه جویی در این مصرف فقط در ه