بانک مقالات

تماس با مدیر سایت آبیار جهت مشاوره
تماس با مدیر سایت آبیار جهت مشاوره

مقاله بازده آبیاری

  • ارزیابی بازده آبیاری در کشور و ارائه نقشه هم بازده آبیاری

    موضوع: ارزیابی بازده آبیاری در کشور و ارائه نقشه هم‌بازده آبیاری

    تالیف  : فرحناز سهراب و فریبرز عباسی

    چکیده: اهمیت جمع آوری اطلاعات و انجام مطالعات برای تخمین بازده سامانه های آبیاری و ارزیابی عملکرد آنها در کشور کاملا واضح و ضروری می باشد. استفاده از اطلاعات می تواند در سطح ملی کمک شایانی در برنامه ریزی آب مورد نیاز بخش کشاورزی و افزایش درصد موفقیت پروژه های آبیاری داشته باشد و موجب بهبود و اصلاح بازده آبیاری در سطح کشور شود.

  • مقالات آبیاری

ورود اعضا