بانک مقالات

تماس با مدیر سایت آبیار جهت مشاوره
تماس با مدیر سایت آبیار جهت مشاوره

آبیاری کابلی

  • معرفی سیستم آبیاری کابلی

    موضوع: معرفی سیستم آبیاری کابلی

    تالیف   : نادر حیدری

    چکیده  :سیستم آبیاری کابلی توسط آزمایشگاه واحد تحقیقات مدیریت آب و خاک وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا در شهر کیمبرلی از ایالات آیداهو ارائه و توسعه پیدا نموده است.

  • مقالات آبیاری

ورود اعضا