گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

مقاله بازده آبیاری

  • موضوع: ارزیابی بازده آبیاری در کشور و ارائه نقشه هم‌بازده آبیاری

    تالیف  : فرحناز سهراب و فریبرز عباسی

    چکیده: اهمیت جمع آوری اطلاعات و انجام مطالعات برای تخمین بازده سامانه های آبیاری و ارزیابی عملکرد آنها در کشور کاملا واضح و ضروری می باشد. استفاده از اطلاعات می تواند در سطح ملی کمک شایانی در برنامه ریزی آب مورد نیاز بخش کشاورزی و افزایش درصد موفقیت پروژه های آبیاری داشته باشد و موجب بهبود و اصلاح بازده آبیاری در سطح کشور شود.

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری

تلفن مشاوره آبیاری قطره ای

09116811951

مهندس کلانتریان

فروشگاه نظام

مشاوره رایگان