گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

خرد آبیاری

  • موضوع: آبياري ميكرو در زراعتهاي سبزي، صيفي و گياهان

    تالیف  : حسین دهقانی سانیج    

    چکیده: خرد آبیاری و یا آبیاری موضعی که ما بنام آبیاری قطره ای می شناسیم از جمله روشهایی است که در سالهای اخیر جایگاه ویژه ای را در کشاورزی پیدا کرده است. در این روش آب فقط در اختیار گیاه قرار گرفته و از آبیاری بخشی از زمین که فاقد گیاه است خودداری می گردد.

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری