گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

اصطلاحات انگلیسی آبیاری بارانی

 • نام کتاب       : ضوابط و معیارهای فنی روشهای آبیاری تحت فشار

  جلد اول        : آشنایی با روشهای آبیاری تحت فشاراصطلاحات فنی روشهای آبیاری تحت فشار

  بخش دوم     : اصطلاحات فنی روشهای آبیاری تحت فشار

  بررسی فنی : اداره کل توسعه روشهای آبیاری تحت فشار

  تهیه و تدوین : شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور _ مطالعات البرز 

  ناشر           : اداره کل توسعه روشهای آبیاری تحت فشار

  نوبت چاپ    : چاپ اول

  (کلیه حقوق برای ناشر محفوظ و با ذکر ماخذ استفاده از اطلاعات مجاز می باشد)

  فهرست مطالب

  فصل اول   : واژه های انگلیسی و معادلهای فارسی و تعاریف آنها

  فصل دوم  : واژه های فارسی و معادلهای انگلیسی آنها

   

   

   

    

    

  پسورد فايل فشرده : www.abyar.org 
نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری