گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

آبیاری کابلی

  • موضوع: معرفی سیستم آبیاری کابلی

    تالیف   : نادر حیدری

    چکیده  :سیستم آبیاری کابلی توسط آزمایشگاه واحد تحقیقات مدیریت آب و خاک وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا در شهر کیمبرلی از ایالات آیداهو ارائه و توسعه پیدا نموده است.

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری

تلفن مشاوره آبیاری قطره ای

09116811951

مهندس کلانتریان

فروشگاه نظام

مشاوره رایگان