گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

مقالات آبیاری

سیستم های هوایی
لوله های زمینی لوله هایی هستند که 150 تا 180 سانتیمتر زیر سطح خاک دفن می شوند. سیستم های ساده و کم هزینه، به وسیله کشیدن هوا از درون لوله های پلاستیکی آجدار و هدایت آن به فضا برای گرم شدن، گرما را در زمستان جمع آوری می کنند. هوایی که از درون لوله ها عبور می کند توسط خاکی که دمای بالاتر از هوا دارد گرم می شود. در طول تابستان این سیستم می تواند برای خنک سازی فضای گلخانه، با استفاده از دمیدن هوای گلخانه بدرون لوله های دفن شده استفاده شود. گرما توسط زمین که خنکتر است جذب می شود.


سیستم های هوایی لوله های زمینی لوله هایی هستند که 15 تا 30 سانتیمتر زیر سطح خاک دفن می شوند. سیستم های ساده و کم هزینه، به وسیله کشیدن هوا از درون لوله های پلاستیکی آجدار و هدایت آن به فضا برای گرم شدن، گرما را در زمستان جمع آوری می کنند. هوایی که از درون لوله ها عبور می کند توسط خاکی که دمای بالاتر از هوا دارد گرم می شود. در طول تابستان این سیستم می تواند برای خنک سازی فضای گلخانه، با استفاده از دمیدن هوای گلخانه بدرون لوله های دفن شده استفاده شود. گرما توسط زمین که خنکتر است جذب می شود.

خندق ها برای نصب لوله هایی که گرما را از زیر زمین جمع آوری می کنند کنده می شوند. عکس: جان بارتوک، جونیور، دانشگاه کانتیکت


به عنوان مثال، میانگین دمای خاک 240 سانتیمتر زیر سطح زمین در ماساچوست مرکزی بین 15 درجه سانتیگراد در اوایل پاییز تا 7 درجه سانتیگراد در اوایل ماه مارس متفاوت است. برای افزایش دمای هوا بین 26 تا 32 درجه سانتیگراد برای گیاهان زینتی یا گیاهان فصلی، یک پمپ گرم کننده هوا به هوا می تواند استفاده شود. پمپ گرما مانند یک یخچال برگشت پذیر عمل می کند: می تواند برای حفظ محیط رشد بهینه، هوا را گرم یا سرد کند.


سیستم های مایع
سیستم های مایع معمولا از گرمای خاک یا گرمای یک چاه، بركه یا هر آبگیر دیگر استفاده می کنند تا یک مایع مانند پروپیلن گلیکول یا متیل الکل را در یک سیستم حلقه بسته که از آن گرما استخراج می شود، گرم کند.

خندق ها برای نصب لوله هایی که گرما را از زیر زمین جمع آوری می کنند کنده می شوند. عکس: جان بارتوک، جونیور، دانشگاه کانتیکت به عنوان مثال، میانگین دمای خاک 20 سانتیمتر زیر سطح زمین در ماساچوست مرکزی بین 15 درجه سانتیگراد در اوایل پاییز تا 7 درجه سانتیگراد در اوایل ماه مارس متفاوت است. برای افزایش دمای هوا بین 26 تا 32 درجه سانتیگراد برای گیاهان زینتی یا گیاهان فصلی، یک پمپ گرم کننده هوا به هوا می تواند استفاده شود. پمپ گرما به عنوان یک یخچال برگشت پذیر عمل می کند: می تواند برای حفظ محیط رشد بهینه، هوا را گرم یا سرد کند. سیستم های مایع سیستم های مایع معمولا از گرمای خاک یا گرمای یک چاه، بركه یا هر آبگیر دیگر استفاده می کنند تا یک مایع مانند پروپیلن گلیکول یا متیل الکل را در یک سیستم حلقه بسته که از آن گرما استخراج می شود، گرم کند.

عکس: جان بارتوک، جونیور، دانشگاه کانتیکت


جایی که زمین کافی در دسترس باشد، حلقه های افقی برای جذب گرما از زمین استفاده می شوند. لوله ها در خندق هایی بطول تا 120 متر قرار میگیرند. چندین حلقه برای جذب مقدار گرمای مورد نیاز برای گرم کردن گلخانه ها استفاده می شوند.
حلقه های عمودی یک گزینه جایگزین در جایی که مساحت زمین کم است هستند. در این مورد، تجهيزات کندن چاه هایی با قطر کم و عمق 25 تا 150 متر استفاده می شوند. این چاه ممکن است با دوغاب آهك و سيمان پر شود تا حرارت خاک را به لوله انتقال دهد.

خاک و آب زیر زمینی مخزن بزرگی از انرژی گرمایی هستند. سیستم های گرمایش زمین گرمایی، این انرژی را به دست می آورند و آن را به گرما تبدیل می کنند که می تواند در گلخانه ها و ساختمان های دیگر مورد استفاده قرار گیرد. منابع گرمای زمین گرمایی را می توان به سه دسته تقسیم کرد: دمای کم، متوسط و بالا.


انواع منابع زمین گرمایی


دمای پایین (10 درجه سانتیگراد +/-). دمای خاك سطحی در طول سال به طور قابل توجهی تغییر می كند و دقیقا دمای هوا را دنبال می کند. در عمق 150 تا 180 سانتیمتر، دما یکنواخت تر است و در حدود 10 درجه سانتیگراد است، و تغییرات آن به ویژگی های خاك و شرایط محیطی در سطح زمین بستگی دارد. همچنین یک فاصله زماني حدودا 8 هفته ای بین حداکثر دمای سطح و حداکثر دمای خاک در این عمق وجود دارد که برای گرم شدن در زمستان و خنک شدن در تابستان برای تولید گلخانه ای گیاهان چند ساله، گياهان يكساله، قلمستان و برخی از سبزیجات مفید است. این گرمایش خاک پایینی، هوا را گرم می کند و یا می تواند به طور مستقیم استفاده شود، یا برای گرم کردن گلخانه می توان از پمپ گرما استفاده کرد. پمپ های گرما به شکل سیستم های هوا به هوا، هوا به آب، آب به آب یا آب به هوا در دسترس هستند.
دمای متوسط (60-150 درجه سانتیگراد). چاه ها و چشمه های گرمایی در برخی از نقاط جهان می توانند آب گرم را فراهم کنند که می تواند به طور مستقیم برای گرما استفاده شوند. هزاران عملیات گلخانه ای وجود دارند که با انرژی زمین گرمایی متوسط گرم می شوند. آب گرمی که از زمین می آید، از طریق رادیاتور یا گرمایش منطقه ریشه توزیع می شود.
دمای بالا (بالای 150 درجه). بخار چشمه هاى آبگرم برای تولید برق در امریکا مورد بهره بردارى قرار می گیرد اما نه برای گرم کردن گلخانه. در حال حاضر حدود 20 سایت نیروگاهی در حال کار وجود دارد و چندین سایت در حال ساخت هستند. این نیروگاهها برق را با مبلغ 5-8 سنت بر کیلووات ساعت ارائه می کنند.

گرمای زمین گرمایی برای گلخانه ها

سیستم های گرمایشی گلخانه
در اکثر مناطق کشور، گزینه اقتصادی برای گرمایش زمین گرمایی، گرمایش دمای پایین است، زیرا زمان بازگشت هزینه معقولی را ، به طور معمول ده سال یا کمتر ، بسته به طراحی سیستم و هزینه جایگزین شدن سوخت فسیلی ارائه می دهد. قبل از در نظر گرفتن نصب سیستم زمین گرمایی، مهم است که زمان بازگشت هزینه تخمینی را برای موقعیت خود با دقت محاسبه کنید و اقدامات حفاظت از انرژی که معمولا زمان بازگشت هزینه فقط چند ساله دارند را انجام دهید. این موارد عبارتند از: کاهش نفوذ هوا، نصب پرده های انرژی، عایق بندی دیواره های كناری گلخانه و محدوده پی ریزی، استفاده مناسب از فضای پرورش و نصب کنترل های محیطی الکترونیکی. این اقدامات باید ابتدا انجام شوند، زیرا آنها می توانند به طور قابل توجهی از دست رفتن گرما را کاهش دهند و به این ترتیب حجم سیستم گرمایش زمین گرمایی مورد نیاز برای گرم کردن گلخانه را کاهش می دهد.

بام سبز چیست؟

بام سبز بامی است که از گیاهان پوشیده شده است، که باعث کاهش جریان آب باران و کاهش هزینه های خنک کردن ساختمان می شود.

آبیاری بام سبز

آبیاری سقف سبز

برای گسترش گزینه های انتخاب گونه های گیاهان، بهبود رشد گیاهان و افزایش موفقیت رويش گیاهان در دراز مدت و به این ترتیب رسیدن به اهداف زيباشناختي و محیط زیستی (مانند خنک سازی ساختمان، کاهش میزان رواناب باران) یک سیستم آبیاری بر روی بام های سبز بسیار قابل توصيه است. برنامه ریزی برای آبیاری بر روی بام سبز باید طرح و وضعیت مکان (دسترسی، قرار گرفتن در معرض باد)، نوع گیاهان، مسائل آب و هوا و آب (فشار، کیفیت و غیره) را در نظر بگیرد. همچنین خصوصیات و عمق بستر مهم هستند زیرا نفوذ، ظرفیت نگه داری و زهکشی آب را تحت تاثیر قرار می دهند. در اغلب موارد، طراحی آبیاری به شدت تحت تأثیر ماهیت منبع تامین آب (به عنوان مثال، آب برداشت شده در برابر آب آشامیدنی) است و بودجه آب باید برای گزینش نه تنها نوع آبياری بلکه همچنین نوع گياه استفاده شود. در پروژه های سقف سبز بزرگتر، آبیاری توسط یک مشاور متخصص برای هدایت طراحی سیستم، انتخاب بخش ها، تاسيسات و نگهداری و تعمیر، بهتر انجام میشود. جدول 11 یک طرح کلی از گزینه های مختلف برای آبیاری سقف های سبز ارائه می دهد.

یک سیستم آبیاری بر روی سقف های سبز برای گسترش گزینه های انتخاب گونه های گیاهان، بهبود رشد گیاهان و افزایش موفقیت رويش گیاهان در دراز مدت و به این ترتیب رسیدن به اهداف زيباشناختي و محیط زیستی (مانند خنک سازی ساختمان، کاهش میزان رواناب باران) بسیار قابل توصيه است. برنامه ریزی برای آبیاری بر روی سقف سبز باید طرح و وضعیت مکان (دسترسی، قرار گرفتن در معرض باد)، نوع گیاهان، مسائل آب و هوا و آب (فشار، کیفیت و غیره) را در نظر بگیرد. همچنین خصوصیات و عمق بستر مهم هستند زیرا نفوذ، ظرفیت نگه داری و زهکشی آب را تحت تاثیر قرار می دهند. در اغلب موارد، طراحی آبیاری به شدت تحت تأثیر ماهیت منبع تامین آب (به عنوان مثال، آب برداشت شده در برابر آب آشامیدنی) است و بودجه آب باید برای گزینش نه تنها نوع آبياری بلکه همچنین نوع گياه استفاده شود. در پروژه های سقف سبز بزرگتر، آبیاری توسط یک مشاور متخصص برای هدایت طراحی سیستم، انتخاب بخش ها، تاسيسات و نگهداری و تعمیر، بهتر انجام میشود. جدول 11 یک طرح کلی از گزینه های مختلف برای آبیاری سقف های سبز ارائه می دهد.

عکس - یک سیستم آبیاری که بر روی سقف سبز بزرگ نصب شده است.


سیستم های خودکار بام سبز
اگر یک سیستم آبیاری خودکار قرار است بر روی سقف سبز نصب شود، یک سیستم را در نظر بگیرید که حاوی یک سنسور باران است که در صورت بارندگی بالاتر از یک آستانه خاص، سیستم را خاموش می کند. این سنسور باعث حذف این خطر میشود که در صورتی که سیستم آبیاری در هنگام بارندگی شدید کار کند، سقف ممکن است آسیب ببیند. حتی سیستم های خودکار نیاز به بررسی فیزیکی منظم و آزمایش های عملیاتی دارند.


تعداد دفعات آبیاری بام سبز
در مرحله نصب پس از کاشت، آبیاری ممکن است مکرر باشد، به عنوان مثال، دو تا سه بار در هفته. برای گیاهان خوراكی، آبیاری در مرحله های فعالیت زیاد چرخه رشد نیز ضروری است، مثلا زمانی که گیاه به گل و میوه میرود. تعداد دفعات آبياري بايد با زهكشي و ظرفيت نگهداري آب سازگار شود: آبياري مكرر يك بستر با زه كشي بسيار زیاد، احتمالا به هدر دادن آب مي انجامد.
روش آبیاری تا حدی تعیین کننده زمان آبیاری است. آبیاری در دماهای بالای روزانه، حرارت بیشتری را به ساختمان منتقل می کند، چون آب همزمان که از میان بستر کشت داغ می گذرد گرم می شود و وقتی که بر روی سطح سقف زه كشي می شود برخی از این گرما را به ساختمان انتقال می دهد. برای آبیاری سطحی و زیر سطحی، هیچ گونه خیس کردن شاخ و برگی در کار نیست، و این خطر بیماری قارچی را کاهش می دهد. اگر آبیاری بارانی استفاده شود، باید صبح خیلی زود بکار برده شود تا شاخ و برگها در طول روز خشک شوند و بنابراین احتمال بیماری کاهش یابد.


سنسورهای رطوبت
آگاه باشید که سنسورهای رطوبت مورد استفاده برای برآورد میزان رطوبت در خاک های محوطه سازی استاندارد، اطلاعات قابل اطمینانی را در مورد میزان رطوبت بستر های رشد متخلخل با زه كشي زیاد که مورد استفاده در سقف های سبز هستند ارائه نمی کنند.

آبیاری کم
مهم است که درک کنیم که در حالی که برخی از گونه های گیاهی می توانند تنها با بارندگی زنده بمانند، گیاهانی که دچار تنش رطوبت میشوند، در طول زمان ضعيف می شوند. این منجر به از دست دادن توان، افتادن برگ، کاهش پوشش و در نهایت مرگ می شود. ناتواني گیاه مایه روان شدن آب بیشتر از بام، خنک شدن تعرقی کمتر و فرصت های بیشتر برای حمله علف های هرز است. بدين علت آبیاری توصیه می شود. با این حال، اگر سیستم برای استفاده بسیار کم از آب طراحی شده باشد، گونه های گیاهیی را انتخاب کنید که قادر به تحمل تنش شدید رطوبتی روی یک بام سبز در تابستان هستند. ابزار های انتخاب برای هدایت شناسایی گونه های گیاهی کم مصرف آب در وب سایت Smart Garden Watering  یافت می شوند. یکی دیگر از گزینه ها این است که در طول دوره های گرم سال، آبیاری تکمیلی را به صورت دوره ای انجام دهیم.
بسته به سطح توجهی که می تواند ارائه شود، گنجاندن گونه های گیاهی شاخص با نیاز آبی متوسط ممکن است برای نشان دادن زمان لازم برای آبیاری مکمل مفید باشد. این کار باعث می شود که از کاهش عملکرد همه گیاهان جلوگیری شود.

بام سبز

روش های آبیاری بام های سبز

روش آبیاری    مزایا    معایب
میکرو اسپری       کم هزینه، قابل مشاهده، آسان برای نصب، قابل اعتماد توزیع نابرابر (محدود كردن گیاه)، از دست دادن آب زیاد (باد، تبخیر)، خیساندن شاخ و برگ (افزایش احتمال بیماری)
دریپرها/ لوله های تراوای سطحی      کم هزینه، قابل مشاهده، توزیع برابر آب  از دست دادن آب متوسط
دریپرها/ لوله های تراوای زیرسطحی        کم هزینه، راندمان متوسط (تحویل آب به منطقه ریشه) غیر قابل مشاهده (سخت برای تعمیر و نگهداری)، احتمال بیشتر برای آسیب توسط حفاری
لوله مویینه زیر سطحی    بازدهی بالا    هزینه های بالا، تعمیر و نگهداری دشوار است چرا که قابل مشاهده نیست، بالا آمدن مویینه آب از بستر لازم است وگرنه آب به گیاهان نمی رسد
فتيله گذارى هم پيوند با آبیاری در لایه زهکشی  
   
راندمان بالا، آسانی نصب مرتبط با سیستم های خصوصي، بالا آمدن مویینه آب از بستر لازم است، این روش در صورتی که آب برای عمق زیاد و دور از دسترس ریشه های گیاه به کار رفته باشد ممکن است برای پا گرفتن گیاه مناسب نباشد

شلنگ       
خوب برای استفاده داخلی برای مناطق به راحتی قابل دسترس، نه چندان خوب برای مناطق دیگر. اجازه می دهد تا نظارت بطور همزمان رخ دهد هزینه (نیاز به کسی که در محل حاضر باشد دارد)، راندمان آب کم، خیس شدن شاخ و برگ، توزیع نابرابر


 

سیستم های بام سبز دارای مزیت های زیادی هستند، اما با توجه به موقعیت های در معرض باد و مناطق ریشه های کم عمق آنها، شما باید اطمینان یابید که این سیستم ها درست آبیاری می شوند.


بام های سبز متمرکز
اغلب مناطق بام منبع دست نخورده ای را فراهم می کنند و اجازه می دهند که فضای سبز برای بهره ساکنین یا کارگران فراهم شود. این بهره ها از نظر کیفیت زندگی و تنوع زیستی هویدا هستند، اما هر گیاهی که روی بام رشد می کند نیاز به فراهم كردن منظم آب و مواد مغذی دارد.
سقف های سبز متمرکز، محیط های کشت عمیق تری را دارند که باعث رشد درختان و درختچه ها می شوند. از این جهت، هزینه آبياری آنها نسبت به بام های سبز گسترده بیشتر است.


آبیاری بام سبز متمرکز
ما روش های آبیاری را برای تمام بخش های یک سیستم بام سبز متمرکز، شامل: مناطق چمن، پرچین، مرزهای درختچه دار و حتی درختان روی بام ارائه می دهیم. علاوه بر این، سیستم های کنترل شده مخصوص با سنسورهای آب و هوایی در طراحی گنجانده شده اند تا اطمینان یابید که بام سبز به صورت موثر عمل می کند.


آبیاری چمن روی بام


 
مناطق چمنکاری روی بام به طور معمول با استفاده از آبپاشهای مخفی شونده آبیاری می شوند، اما بعلت عمق نسبتا کم خاک در یک سیستم بام سبز گسترده، این آبیاری می تواند دشوار باشد. آبپاشهای مخفی شونده ارتفاع کوتاه را می توان برای مناطق کوچکتر استفاده کرد، یا برای مناطق چمنکاری وسیع تر، می توان لایه عایق زیرزمینی را در نقاط مناسب کنده کاری کرد تا عمق خاک افزایش یابد، یا آبپاشها را روی مرزهای بلند در اطراف حاشیه چمن نصب کرد. یک راه حل جایگزین این است که چمن را با استفاده از لوله های قطره ای زیر سطحی ويژه آبیاری کنید.


آبیاری مرز بام
مرزها و گلدان ها در یک بام سبز متمرکز معمولا به همان شیوه روی سطح زمین آبیاری می شوند. ما معمولا یک سیستم آبیاری قطره ای بر روی گلدان ها با استفاده از تیپ های قطره ای تجاری طراحی می کنیم. در بستر های کوچکتر و گلدان های تکی، دریپر های فردی برای رساندن آب به گلدان ها طراحی شده اند.


سیستم های کنترل
کنترل دقیق در سیستم های آبیاری بام سبز مهم است. طراحی سیستم آبیاری قطره ای نیاز به توجه به جهت دارد (مناطق رو به جنوب نیازمند به آب بیشتری نسبت به مناطق رو به شمال هستند)، اما اگر از آبپاش استفاده می کنید، همچنین باید توجه داشته باشید که این منطقه چقدر بادخیز است. ما می توانیم کنترل کننده های آبیاری شما را به سنسورهای سرعت باد وصل کنیم تا اطمینان یابید که آبیاری در هنگام بادهای زیاد انجام نمی شود و در آب و پول شما صرفه جویی می شود.

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری