گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

مقالات آبیاری

موضوع: کاربرد لوله‌های دریچه دار (هیدروفلوم) در آبیاری

تالیف  : ناصر ولی زاده، سحر ملک زاده

چکیده: در آبیاری سطحی، احداث نهر آبیاری خاکی، تلفات آب در انتقال و غیر یکنواختی پخش در سطح مزرعه را به همراه داشته، یکی از گزینه ها، استفاده از لوله های دریچه دار(جامد یا قابل انعطاف) می‌باشد....

موضوع: معرفی سیستم آبیاری کابلی

تالیف   : نادر حیدری

چکیده  :سیستم آبیاری کابلی توسط آزمایشگاه واحد تحقیقات مدیریت آب و خاک وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا در شهر کیمبرلی از ایالات آیداهو ارائه و توسعه پیدا نموده است.

موضوع: آبیاری زیر سطحی در کشت گیاهان ردیفی

ارائه   : شهرام اشرفی (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - بخش تحقیقات مهندسی آبیاری تحت فشار)

فهرست مطالب  :

مقدمه

- وضعیت مصرف آب در کشور

- ویژگی سیستم های آبیاری میکرو

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری

تلفن مشاوره آبیاری قطره ای

09116811951

مهندس کلانتریان

فروشگاه نظام

مشاوره رایگان