گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

سیستم های حلقه بسته
سیستم های حلقه بسته، یک محلول ضد یخ را درون حلقه هایی از لوله های زیرزمینی با قطر کم گردش می دهند. این محلول در هوای سرد، گرما را از زمین جذب می کند و آن را به یک مبدل حرارتی انتقال می دهد که گرما را استخراج می کند. این محلول ممکن است به یک پمپ گرما نیز برود که افزایش دما را بیشتر می کند.
نصب سیستم های حلقه بسته با استفاده از حلقه های درون برکه یا دریاچه برای هنگامی که یک آبگیر در نزدیکی گلخانه است، مقرون به صرفه است. این سیستم هزینه های حفاری را از بین می برد. ضد یخ درون لوله های مارپيچی که در کف برکه یا دریاچه قرار می گیرند، گردش می کند. برای جلوگیری از اثر انجماد که در فصل زمستان رخ می دهد، عمق حداقل 30 سانتیمتر لازم است. حجم برکه یا دریاچه باید به اندازه کافی زیاد باشد تا انرژی مورد نیاز برای گرمایش یا انرژی آزاد شده توسط خنک شدن را جذب کند بدون اینکه تأثیر قابل توجهی بر دمای آب برکه یا دریاچه بگذارد.


سیستمهای حلقه باز
سیستم های حلقه باز به طور مستقیم از آب های زیرزمینی استفاده می کنند. آب معمولا از یک چاه پمپ می شود و به چاه مجاور باز میگردد. فاصله بین چاه ها باید به اندازه کافی زیاد باشد تا آب بازگشتی بر آب مکش شده تأثیر نگذارد. همچنین آب ممکن است از یک برکه یا دریاچه در یک جا پمپاژ شود و از جای دورتر بازگردد. اگر منبع آب نزدیک گلخانه باشد، سیستم های حلقه باز می توانند مقرون به صرفه باشند.


نتیجه گیری
تجهیزات زمین گرمایی امروزی بعلت هزینه پایین تر نسبت به چند سال قبل قابل اعتماد هستند. این دلیل همراه با افزایش اخیر قیمت سوخت های فسیلی، باعث محبوب تر شدن استفاده از گرمای زمین گرمایی برای کاربردهای مسکونی و تجاری شده است. با توجه به دمای بالاتر که معمولا برای گرمایش گلخانه ای مورد نیاز است، سیستم های زمین گرمایی نیاز به پمپ گرما دارند. جایی که دمای حرارت کم مورد نیاز است، مانند نگه داشتن دمای هوا درست بالای دمای انجماد، استفاده مستقیم از گرما امکان پذیر است.
با افزایش هزینه سوختهای فسیلی، زمان بازگشت هزینه برای سیستم های گرمایش جایگزین، کوتاه می شود. برای اکثر سیستم های زمین گرمایی، زمان بازگشت هزینه معمولا کمتر از 10 سال با قیمت انرژی 25 دلار در MBtu  [واحد حرارتی] (معادل نفت شماره 2 با قیمت 2.50 دلار در گالن) است. در برخی موارد، این زمان می تواند به طور قابل توجهی کمتر باشد، یعنی از 3 تا 7 سال، که این زمان به منبع زمین گرمایی، هزینه سیستم و مقدار سوخت فسیلی جايگزين شده بستگی دارد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری

تلفن مشاوره آبیاری قطره ای

09116811951

مهندس کلانتریان

فروشگاه نظام

مشاوره رایگان