گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

عوامل موثر بر آسیب
میزان افت عملکرد گیاه در هنگام آبیاری با آب شور بستگی به عوامل متعددی دارد از جمله:
نوع خاک و زهکشی
کلید آبیاری موفقیت آمیز با آب شور، آبشویی یا حرکت دادن نمک ها به سمت پایین است.
در خاک های شنی زه كشی شده، آب آبیاری به راحتی نمک را از منطقه ریشه شستشو می کند، اما در خاک های با زه كشی ضعیف و سنگین، کمتر موفق است. مقدار آبشویی برای حفظ رشد قابل قبول بستگی دارد به:
•    شوری آب آبیاری
•    مقاومت به شوری گیاه
•    شرایط آب و هوایی
•    نوع خاک
•    مدیریت آب.
مقدار آب اضافی مورد نیاز برای شوری نمک از ناحیه ریشه، کسر شوری نامیده می شود.


دفعات و زمان بندی
غلظت نمک در ناحیه ریشه به طور پیوسته پس از آبیاری تغییر می کند. همچنان که خاک خشک می شود، غلظت نمک در محلول خاک افزایش می یابد و این باعث کاهش رطوبت موجود برای گیاه می شود. آبیاری های مکرر و سبک سبب افزایش غلظت نمک در خاك رویی می شود و باید از آن اجتناب شود.
بارندگی های زیاد و آبیاری های سنگین نمک را از منطقه ریشه دور می کنند.
آبیاری در شرایط خشک و داغ باعث افزایش تبخیر می شود و بنابراین غلظت نمک را افزایش می دهد.


كود دادن
اگر شوری مشكل شما باشد، از كودهای حاوی كلرید اجتناب كنید.
موریات پتاس (کلرید پتاسیم) را با سولفات پتاس جایگزین کنید و استفاده کنید از کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم (NPK) که شامل سولفات پتاس هستند.


مرحله رشد
گیاهان در طی جوانه زنی و در مرحله نهال به طور کلی بیشتر از وقتی که ریشه دوانده اند در معرض آسیب شوری هستند.
بهترین کیفیت آب باید در این مرحله استفاده شود.


پایه های پیوندى و ارقام
تفاوت های پایه های پیوندى و ارقام ، عوامل مهمی هستند که بر مقاومت به نمک درختان و گیاهان جالیزی ، به ویژه آوکادو، مرکبات، انگور و میوه های سنگی موثر هستند (جدول 2 را ببینید).


روش آبیاری
آبیاری قطره ای اجازه می دهد تا آب با محتوای نمکی بالاتر از سایر روش های آبیاری استفاده شود، زیرا تلفات تبخیر حداقل است.
همچنین آبیاری قطره ای با نم دار نگه داشتن مداوم خاک اطراف ریشه های گیاه و آبشویی یكنواخت نمک به سمت لبه منطقه نم دار، اثرات شوری را کاهش میدهد.
گیاهان آبیاری بارانی شده به طور بالقوه در معرض آسیب های اضافی ناشی از جذب نمک در برگ ها و سوختگی ناشی از تماس افشانه با برگ ها هستند.
اگر از آب شور برای آبیاری بارانی استفاده میکنید، هنگامی آبیاری کنید که دما خنکتر می شود. آبیاری در گرمای روز، به دلیل تبخیر بالا نمک ها را غلیظ می کند. آبیاری در هنگام بادهای زیاد نیز نمک را غلیظ می کند.
از آب پاش هایی استفاده نکنید که قطره های ریز و مه تولید می کنند. در صورت امکان، از آب پاش های كوبشگر، به خصوص آب پاش های با گردش آرام که دوره های خشک شدن را ایجاد می کنند استفاده نکنید، زیرا باعث ایجاد نمک در برگ ها می شوند.


دستورالعمل هایی برای شوری بحرانی
جداول 5 تا 8 نشانگر مقاومت گیاهان به آبیاری با آب شور است. این مقادیر فقط باید به عنوان راهنمایی مورد استفاده قرار گیرند زیرا میزان آسیب شوری بستگی به عواملیکه پیشتر گفته شد دارد.
اگر شوری آب نزدیک به حد بالایی توصیه شده باشد، آزمایشات اولیه را تحت شرایط خاص موجود انجام دهید تا تعیین کنید که آیا آسیب های گیاه اتفاق می افتند؟
جداول 5 تا 8 شوری آستانه ای را که در آن عملکرد شروع به کاهش می کند (0٪ افت عملکرد) و شوریی که در آن 10٪ و 25٪ از عملکرد از بین می رود را نیز نشان می دهند. تغییر شوری آب 20 درصد بالاتر یا پایینتر از حد مقاومت به نمک، به دلیل اثر تعدیل کننده خاک، آب و هوا و مدیریت، ممکن است اثر کمی داشته باشد. داده های مربوط به افت عملکرد، به چندین فرض بستگی دارد.
ارقام مقاومت گیاه مربوط به یک خاک لومی است که دارای زهکشی خوب است و حداقل 15٪ از آب مصرفی به زیر سطح ریشه تراوش میکند (کسر آبشویی 15٪ یا بیشتر است). این ارقام برای سیستم های آبیاری بارانی قابل استفاده هستند که در آن یک دوره خشک شدن طولانی بین آبیاریها وجود دارد. گیاهان معمولا می توانند با افزایش دفعات آبیاری ها، شوری بالاتر را تاب بیاورند.
این دستورالعمل ها احتمالا بیش از حد برای آبیاری بارانی بر روی شنهای بسیار نفوذ پذیر ساحلی محدود کننده هستند. آبیاری بر روی این خاک ها مکرر است و اغلب کسر آبشویی بیش از 15٪ دارد. آبیاری بارانی گیاهان با آب پر کلر یا پر سدیم ممکن است با جذب از طریق برگ ها آسیب برساند، حتی اگر غلظت شوری پایین تر از سطح بحرانی ذکر شده در جداول 5 تا 8 باشد.
این دستورالعمل ها به طور عمده برای آبیاری بارانی استفاده می شوند. آبیاری قطره ای به طور مرتب استفاده می شود که باعث کاهش غلظت شوری در ناحیه ریشه می شود و افزایش شوری به علت تبخیر، به حداقل می رسد.
برای گیاهانی که داده های افت عملکردشان در دسترس نیست، حداکثر غلظت توصیه شده یا محدوده غلظتها اطلاع رسانی می شود.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری

تلفن مشاوره آبیاری قطره ای

09116811951

مهندس کلانتریان

فروشگاه نظام

مشاوره رایگان