گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

با اجرای یک برنامه تعمیر و نگهداری ساده و دقیق برای سیستم های آبیاری قطره ای به موارد زیر خواهد رسید:
• حداکثر نگه داشتن عملکرد سیستم
• افزایش عمر کاری مفید سیستم.

برای عملکرد مطلوب، سیستم های آبیاری قطره ای نیاز به تعمیر و نگهداری همیشگی دارند. با اینکه نوآوری های اخیر در طراحی قطره چکان باعث شده است که خطوط لوله قطره ای مقاوم در برابر گرفتگی به راحتی در دسترس باشند، ماهیت منابع آب کشاورزی، شیوه های تزریق مواد مغذی، محدودیت های طبیعی تجهیزات پالایش و محیط کشت باعث میشوند تعمیر و نگهداری اولویت داشته باشد.


به غیر از تنظیم و تعمیر تجهیزات، اکثر فعالیت های نگهداری سیستم عبارتند از:
استفاده از مواد شیمیایی، شستشوی سیستم و کنترل آفات.

 

 

نگهداری پیشگیرانه و اصلاحی
تعمیر و نگهداری شامل دو دسته است:
تعمیر و نگهداری پیشگیرانه، به منظور جلوگیری از گرفتگی قطره چکان ها، که می تواند به سه دسته تقسیم شود:
• شستشوی سیستم
• تزریق شیمیایی
• برنامه ریزی آبیاری

نگهداری اصلاحی، عمدتا شامل حذف مانعهایی که از پیش در قطره چکان ها وجود دارند و یکی یا چند تا از شیوه های زیر با توجه به ماهیت گرفتگی می شود:
• شستشوی سیستم
• تشکیل سازواره هاى زنده - با پراکسید هیدروژن برطرف می شود.
• رسوب گذاری مواد معدنی - با اسید (یا ترکیبی از اسید و پراکسید هیدروژن) برطرف می شود.
• تشکیل آلی و رسوب گذاری مواد معدنی - با ترکیبی از اسید و پراکسید هیدروژن برطرف می شود.

 

زمانبندی تعمیر و نگهداری

هنگام اجرای یک سیستم جدید برای اولین بار
• خطوط لوله، خط اصلی، لوله های فرعی و لوله های توزیع را بشویید.
• خطوط قطره چکان را بشویید.
• دبی واقعی و فشار عملی را برای هر بار آبیاری بررسی کنید (زمانی که سیستم حداقل برای نیم ساعت فعال است).
• داده های جمع آوری شده را با داده های عرضه شده توسط سیستم (برنامه ریزی شده) مقایسه کنید. تفاوت نباید بیشتر از 5%± باشد.
• داده های تازه به دست آمده را ثبت کنید و آن را به عنوان معیار برای مرجع آینده نگه دارید.
• اگر دبی و یا فشار عملی در هر نقطه از سیستم بیش از 5% با داده های عرضه شده در سیستم متفاوت باشد، از نصب کننده بخواهید خطاهای سیستم را بررسی کند.

یک بار در هفته
• جریان واقعی جریان و فشار عملی را برای هر بار آبیاری تحت شرایط عملیاتی منظم (یعنی زمانی که سیستم برای حداقل نیم ساعت فعال و تثبیت شده است) بررسی کنید.
• داده های جمع آوری شده را با داده های معیار مقایسه کنید.
• بررسی کنید که آب به ته تمام خطوط قطره چکان می رسد یا نه.
• تفاوت فشار در فیلترها را بررسی کنید.
یک سیستم پالایش به خوبی طراحی شده باید از 0.2 تا 0.3 بار (زمانی که سیستم پالایش تمیز است) فشار از دست بدهد.
اگر تغییر فشار بیش از 0.8 بار (1.6 PSI) باشد، عیب در فیلتر ها و کنترل کننده آنها را بررسی کنید.

یک بار در ماه
• دبی و فشار پمپ را در محل خروجی آن بررسی کنید.
• خطوط قطره ای را بشویید (بسته به نوع و کیفیت آب، تعداد آبشویی کمتر یا بیشتر ممکن است مورد نیاز باشد.)
• اگر سیستم پالایش خودکار باشد، آبشویی فیلتر ها را شروع کنید و بررسی کنید که تمام اجزا به صورت برنامه ریزی شده کار میکنند.
• اگر شیر های تنظیم فشار وجود داشته باشند، فشار در محل خروجی هر یک از آنها را بررسی کنید و این ارقام را با داده های معیار مقایسه کنید.

یک بار در فصل رشد
در برخی موارد، کارهای زیر باید دو بار یا سه بار در فصل رشد، بسته به نوع و کیفیت آب مورد استفاده انجام شوند.
• تمام شیر های سیستم را بررسی کنید.
• میزان آلودگی در سیستم را بررسی کنید (کربنات، جلبک و رسوب نمک).
• وقوع گرفتگی قطره چکانها را بررسی کنید.
• خطوط لوله اصلی، لوله های فرعی و لوله های توزیع را بشویید.
• در صورت لزوم، پراکسید هیدروژن و یا اسید را در صورت نیاز تزریق کنید.

در پایان فصل رشد
• برای نگهداری و شستشوی خط اصلی، خطوط فرعی، لوله های توزیع و خطوط قطره چکان، مواد شیمیایی را تزریق کنید.
• خطوط قطره چکان را بشویید.
• سیستم را برای دوره غیر فعال بین فصل های رشد آماده کنید.
• عملیات زمستان گذرانی سیستم را در مناطقی که دمای آن ممکن است کمتر از 0 درجه سانتیگراد باشد انجام دهید.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری

تلفن مشاوره آبیاری قطره ای

09116811951

مهندس کلانتریان

فروشگاه نظام

مشاوره رایگان