گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

سیستم های هوایی
لوله های زمینی لوله هایی هستند که 150 تا 180 سانتیمتر زیر سطح خاک دفن می شوند. سیستم های ساده و کم هزینه، به وسیله کشیدن هوا از درون لوله های پلاستیکی آجدار و هدایت آن به فضا برای گرم شدن، گرما را در زمستان جمع آوری می کنند. هوایی که از درون لوله ها عبور می کند توسط خاکی که دمای بالاتر از هوا دارد گرم می شود. در طول تابستان این سیستم می تواند برای خنک سازی فضای گلخانه، با استفاده از دمیدن هوای گلخانه بدرون لوله های دفن شده استفاده شود. گرما توسط زمین که خنکتر است جذب می شود.


سیستم های هوایی لوله های زمینی لوله هایی هستند که 15 تا 30 سانتیمتر زیر سطح خاک دفن می شوند. سیستم های ساده و کم هزینه، به وسیله کشیدن هوا از درون لوله های پلاستیکی آجدار و هدایت آن به فضا برای گرم شدن، گرما را در زمستان جمع آوری می کنند. هوایی که از درون لوله ها عبور می کند توسط خاکی که دمای بالاتر از هوا دارد گرم می شود. در طول تابستان این سیستم می تواند برای خنک سازی فضای گلخانه، با استفاده از دمیدن هوای گلخانه بدرون لوله های دفن شده استفاده شود. گرما توسط زمین که خنکتر است جذب می شود.

خندق ها برای نصب لوله هایی که گرما را از زیر زمین جمع آوری می کنند کنده می شوند. عکس: جان بارتوک، جونیور، دانشگاه کانتیکت


به عنوان مثال، میانگین دمای خاک 240 سانتیمتر زیر سطح زمین در ماساچوست مرکزی بین 15 درجه سانتیگراد در اوایل پاییز تا 7 درجه سانتیگراد در اوایل ماه مارس متفاوت است. برای افزایش دمای هوا بین 26 تا 32 درجه سانتیگراد برای گیاهان زینتی یا گیاهان فصلی، یک پمپ گرم کننده هوا به هوا می تواند استفاده شود. پمپ گرما مانند یک یخچال برگشت پذیر عمل می کند: می تواند برای حفظ محیط رشد بهینه، هوا را گرم یا سرد کند.


سیستم های مایع
سیستم های مایع معمولا از گرمای خاک یا گرمای یک چاه، بركه یا هر آبگیر دیگر استفاده می کنند تا یک مایع مانند پروپیلن گلیکول یا متیل الکل را در یک سیستم حلقه بسته که از آن گرما استخراج می شود، گرم کند.

خندق ها برای نصب لوله هایی که گرما را از زیر زمین جمع آوری می کنند کنده می شوند. عکس: جان بارتوک، جونیور، دانشگاه کانتیکت به عنوان مثال، میانگین دمای خاک 20 سانتیمتر زیر سطح زمین در ماساچوست مرکزی بین 15 درجه سانتیگراد در اوایل پاییز تا 7 درجه سانتیگراد در اوایل ماه مارس متفاوت است. برای افزایش دمای هوا بین 26 تا 32 درجه سانتیگراد برای گیاهان زینتی یا گیاهان فصلی، یک پمپ گرم کننده هوا به هوا می تواند استفاده شود. پمپ گرما به عنوان یک یخچال برگشت پذیر عمل می کند: می تواند برای حفظ محیط رشد بهینه، هوا را گرم یا سرد کند. سیستم های مایع سیستم های مایع معمولا از گرمای خاک یا گرمای یک چاه، بركه یا هر آبگیر دیگر استفاده می کنند تا یک مایع مانند پروپیلن گلیکول یا متیل الکل را در یک سیستم حلقه بسته که از آن گرما استخراج می شود، گرم کند.

عکس: جان بارتوک، جونیور، دانشگاه کانتیکت


جایی که زمین کافی در دسترس باشد، حلقه های افقی برای جذب گرما از زمین استفاده می شوند. لوله ها در خندق هایی بطول تا 120 متر قرار میگیرند. چندین حلقه برای جذب مقدار گرمای مورد نیاز برای گرم کردن گلخانه ها استفاده می شوند.
حلقه های عمودی یک گزینه جایگزین در جایی که مساحت زمین کم است هستند. در این مورد، تجهيزات کندن چاه هایی با قطر کم و عمق 25 تا 150 متر استفاده می شوند. این چاه ممکن است با دوغاب آهك و سيمان پر شود تا حرارت خاک را به لوله انتقال دهد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری

تلفن مشاوره آبیاری قطره ای

09116811951

مهندس کلانتریان

فروشگاه نظام

مشاوره رایگان