گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

خاک و آب زیر زمینی مخزن بزرگی از انرژی گرمایی هستند. سیستم های گرمایش زمین گرمایی، این انرژی را به دست می آورند و آن را به گرما تبدیل می کنند که می تواند در گلخانه ها و ساختمان های دیگر مورد استفاده قرار گیرد. منابع گرمای زمین گرمایی را می توان به سه دسته تقسیم کرد: دمای کم، متوسط و بالا.


انواع منابع زمین گرمایی


دمای پایین (10 درجه سانتیگراد +/-). دمای خاك سطحی در طول سال به طور قابل توجهی تغییر می كند و دقیقا دمای هوا را دنبال می کند. در عمق 150 تا 180 سانتیمتر، دما یکنواخت تر است و در حدود 10 درجه سانتیگراد است، و تغییرات آن به ویژگی های خاك و شرایط محیطی در سطح زمین بستگی دارد. همچنین یک فاصله زماني حدودا 8 هفته ای بین حداکثر دمای سطح و حداکثر دمای خاک در این عمق وجود دارد که برای گرم شدن در زمستان و خنک شدن در تابستان برای تولید گلخانه ای گیاهان چند ساله، گياهان يكساله، قلمستان و برخی از سبزیجات مفید است. این گرمایش خاک پایینی، هوا را گرم می کند و یا می تواند به طور مستقیم استفاده شود، یا برای گرم کردن گلخانه می توان از پمپ گرما استفاده کرد. پمپ های گرما به شکل سیستم های هوا به هوا، هوا به آب، آب به آب یا آب به هوا در دسترس هستند.
دمای متوسط (60-150 درجه سانتیگراد). چاه ها و چشمه های گرمایی در برخی از نقاط جهان می توانند آب گرم را فراهم کنند که می تواند به طور مستقیم برای گرما استفاده شوند. هزاران عملیات گلخانه ای وجود دارند که با انرژی زمین گرمایی متوسط گرم می شوند. آب گرمی که از زمین می آید، از طریق رادیاتور یا گرمایش منطقه ریشه توزیع می شود.
دمای بالا (بالای 150 درجه). بخار چشمه هاى آبگرم برای تولید برق در امریکا مورد بهره بردارى قرار می گیرد اما نه برای گرم کردن گلخانه. در حال حاضر حدود 20 سایت نیروگاهی در حال کار وجود دارد و چندین سایت در حال ساخت هستند. این نیروگاهها برق را با مبلغ 5-8 سنت بر کیلووات ساعت ارائه می کنند.

گرمای زمین گرمایی برای گلخانه ها

سیستم های گرمایشی گلخانه
در اکثر مناطق کشور، گزینه اقتصادی برای گرمایش زمین گرمایی، گرمایش دمای پایین است، زیرا زمان بازگشت هزینه معقولی را ، به طور معمول ده سال یا کمتر ، بسته به طراحی سیستم و هزینه جایگزین شدن سوخت فسیلی ارائه می دهد. قبل از در نظر گرفتن نصب سیستم زمین گرمایی، مهم است که زمان بازگشت هزینه تخمینی را برای موقعیت خود با دقت محاسبه کنید و اقدامات حفاظت از انرژی که معمولا زمان بازگشت هزینه فقط چند ساله دارند را انجام دهید. این موارد عبارتند از: کاهش نفوذ هوا، نصب پرده های انرژی، عایق بندی دیواره های كناری گلخانه و محدوده پی ریزی، استفاده مناسب از فضای پرورش و نصب کنترل های محیطی الکترونیکی. این اقدامات باید ابتدا انجام شوند، زیرا آنها می توانند به طور قابل توجهی از دست رفتن گرما را کاهش دهند و به این ترتیب حجم سیستم گرمایش زمین گرمایی مورد نیاز برای گرم کردن گلخانه را کاهش می دهد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری