گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

آبیاری کم
مهم است که درک کنیم که در حالی که برخی از گونه های گیاهی می توانند تنها با بارندگی زنده بمانند، گیاهانی که دچار تنش رطوبت میشوند، در طول زمان ضعيف می شوند. این منجر به از دست دادن توان، افتادن برگ، کاهش پوشش و در نهایت مرگ می شود. ناتواني گیاه مایه روان شدن آب بیشتر از بام، خنک شدن تعرقی کمتر و فرصت های بیشتر برای حمله علف های هرز است. بدين علت آبیاری توصیه می شود. با این حال، اگر سیستم برای استفاده بسیار کم از آب طراحی شده باشد، گونه های گیاهیی را انتخاب کنید که قادر به تحمل تنش شدید رطوبتی روی یک بام سبز در تابستان هستند. ابزار های انتخاب برای هدایت شناسایی گونه های گیاهی کم مصرف آب در وب سایت Smart Garden Watering  یافت می شوند. یکی دیگر از گزینه ها این است که در طول دوره های گرم سال، آبیاری تکمیلی را به صورت دوره ای انجام دهیم.
بسته به سطح توجهی که می تواند ارائه شود، گنجاندن گونه های گیاهی شاخص با نیاز آبی متوسط ممکن است برای نشان دادن زمان لازم برای آبیاری مکمل مفید باشد. این کار باعث می شود که از کاهش عملکرد همه گیاهان جلوگیری شود.

بام سبز

روش های آبیاری بام های سبز

روش آبیاری    مزایا    معایب
میکرو اسپری       کم هزینه، قابل مشاهده، آسان برای نصب، قابل اعتماد توزیع نابرابر (محدود كردن گیاه)، از دست دادن آب زیاد (باد، تبخیر)، خیساندن شاخ و برگ (افزایش احتمال بیماری)
دریپرها/ لوله های تراوای سطحی      کم هزینه، قابل مشاهده، توزیع برابر آب  از دست دادن آب متوسط
دریپرها/ لوله های تراوای زیرسطحی        کم هزینه، راندمان متوسط (تحویل آب به منطقه ریشه) غیر قابل مشاهده (سخت برای تعمیر و نگهداری)، احتمال بیشتر برای آسیب توسط حفاری
لوله مویینه زیر سطحی    بازدهی بالا    هزینه های بالا، تعمیر و نگهداری دشوار است چرا که قابل مشاهده نیست، بالا آمدن مویینه آب از بستر لازم است وگرنه آب به گیاهان نمی رسد
فتيله گذارى هم پيوند با آبیاری در لایه زهکشی  
   
راندمان بالا، آسانی نصب مرتبط با سیستم های خصوصي، بالا آمدن مویینه آب از بستر لازم است، این روش در صورتی که آب برای عمق زیاد و دور از دسترس ریشه های گیاه به کار رفته باشد ممکن است برای پا گرفتن گیاه مناسب نباشد

شلنگ       
خوب برای استفاده داخلی برای مناطق به راحتی قابل دسترس، نه چندان خوب برای مناطق دیگر. اجازه می دهد تا نظارت بطور همزمان رخ دهد هزینه (نیاز به کسی که در محل حاضر باشد دارد)، راندمان آب کم، خیس شدن شاخ و برگ، توزیع نابرابر


نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری

تلفن مشاوره آبیاری قطره ای

09116811951

مهندس کلانتریان

فروشگاه نظام

مشاوره رایگان