گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

بام سبز چیست؟

بام سبز بامی است که از گیاهان پوشیده شده است، که باعث کاهش جریان آب باران و کاهش هزینه های خنک کردن ساختمان می شود.

آبیاری بام سبز

آبیاری سقف سبز

برای گسترش گزینه های انتخاب گونه های گیاهان، بهبود رشد گیاهان و افزایش موفقیت رويش گیاهان در دراز مدت و به این ترتیب رسیدن به اهداف زيباشناختي و محیط زیستی (مانند خنک سازی ساختمان، کاهش میزان رواناب باران) یک سیستم آبیاری بر روی بام های سبز بسیار قابل توصيه است. برنامه ریزی برای آبیاری بر روی بام سبز باید طرح و وضعیت مکان (دسترسی، قرار گرفتن در معرض باد)، نوع گیاهان، مسائل آب و هوا و آب (فشار، کیفیت و غیره) را در نظر بگیرد. همچنین خصوصیات و عمق بستر مهم هستند زیرا نفوذ، ظرفیت نگه داری و زهکشی آب را تحت تاثیر قرار می دهند. در اغلب موارد، طراحی آبیاری به شدت تحت تأثیر ماهیت منبع تامین آب (به عنوان مثال، آب برداشت شده در برابر آب آشامیدنی) است و بودجه آب باید برای گزینش نه تنها نوع آبياری بلکه همچنین نوع گياه استفاده شود. در پروژه های سقف سبز بزرگتر، آبیاری توسط یک مشاور متخصص برای هدایت طراحی سیستم، انتخاب بخش ها، تاسيسات و نگهداری و تعمیر، بهتر انجام میشود. جدول 11 یک طرح کلی از گزینه های مختلف برای آبیاری سقف های سبز ارائه می دهد.

یک سیستم آبیاری بر روی سقف های سبز برای گسترش گزینه های انتخاب گونه های گیاهان، بهبود رشد گیاهان و افزایش موفقیت رويش گیاهان در دراز مدت و به این ترتیب رسیدن به اهداف زيباشناختي و محیط زیستی (مانند خنک سازی ساختمان، کاهش میزان رواناب باران) بسیار قابل توصيه است. برنامه ریزی برای آبیاری بر روی سقف سبز باید طرح و وضعیت مکان (دسترسی، قرار گرفتن در معرض باد)، نوع گیاهان، مسائل آب و هوا و آب (فشار، کیفیت و غیره) را در نظر بگیرد. همچنین خصوصیات و عمق بستر مهم هستند زیرا نفوذ، ظرفیت نگه داری و زهکشی آب را تحت تاثیر قرار می دهند. در اغلب موارد، طراحی آبیاری به شدت تحت تأثیر ماهیت منبع تامین آب (به عنوان مثال، آب برداشت شده در برابر آب آشامیدنی) است و بودجه آب باید برای گزینش نه تنها نوع آبياری بلکه همچنین نوع گياه استفاده شود. در پروژه های سقف سبز بزرگتر، آبیاری توسط یک مشاور متخصص برای هدایت طراحی سیستم، انتخاب بخش ها، تاسيسات و نگهداری و تعمیر، بهتر انجام میشود. جدول 11 یک طرح کلی از گزینه های مختلف برای آبیاری سقف های سبز ارائه می دهد.

عکس - یک سیستم آبیاری که بر روی سقف سبز بزرگ نصب شده است.


سیستم های خودکار بام سبز
اگر یک سیستم آبیاری خودکار قرار است بر روی سقف سبز نصب شود، یک سیستم را در نظر بگیرید که حاوی یک سنسور باران است که در صورت بارندگی بالاتر از یک آستانه خاص، سیستم را خاموش می کند. این سنسور باعث حذف این خطر میشود که در صورتی که سیستم آبیاری در هنگام بارندگی شدید کار کند، سقف ممکن است آسیب ببیند. حتی سیستم های خودکار نیاز به بررسی فیزیکی منظم و آزمایش های عملیاتی دارند.


تعداد دفعات آبیاری بام سبز
در مرحله نصب پس از کاشت، آبیاری ممکن است مکرر باشد، به عنوان مثال، دو تا سه بار در هفته. برای گیاهان خوراكی، آبیاری در مرحله های فعالیت زیاد چرخه رشد نیز ضروری است، مثلا زمانی که گیاه به گل و میوه میرود. تعداد دفعات آبياري بايد با زهكشي و ظرفيت نگهداري آب سازگار شود: آبياري مكرر يك بستر با زه كشي بسيار زیاد، احتمالا به هدر دادن آب مي انجامد.
روش آبیاری تا حدی تعیین کننده زمان آبیاری است. آبیاری در دماهای بالای روزانه، حرارت بیشتری را به ساختمان منتقل می کند، چون آب همزمان که از میان بستر کشت داغ می گذرد گرم می شود و وقتی که بر روی سطح سقف زه كشي می شود برخی از این گرما را به ساختمان انتقال می دهد. برای آبیاری سطحی و زیر سطحی، هیچ گونه خیس کردن شاخ و برگی در کار نیست، و این خطر بیماری قارچی را کاهش می دهد. اگر آبیاری بارانی استفاده شود، باید صبح خیلی زود بکار برده شود تا شاخ و برگها در طول روز خشک شوند و بنابراین احتمال بیماری کاهش یابد.


سنسورهای رطوبت
آگاه باشید که سنسورهای رطوبت مورد استفاده برای برآورد میزان رطوبت در خاک های محوطه سازی استاندارد، اطلاعات قابل اطمینانی را در مورد میزان رطوبت بستر های رشد متخلخل با زه كشي زیاد که مورد استفاده در سقف های سبز هستند ارائه نمی کنند.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری