گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

فعالیت بیولوژیکی
فراتر از مواد آلی، خاک شما باید پر از کرم ها، قارچ های مفید، باکتری های سالم و گونه های میکروبیوتیک باشد.
اگر همه این گونه ها با نسبت های سالم وجود داشته باشند، آنها در سراسر سیستم ریشه گیاه شما هوادهی طبیعی ایجاد می کنند و به زهکشی مناسب کمک می کنند. فقدان اینها به علت زهکشی ضعیف، برای بقای اکثر گونه های گیاهی خوب نیست.

گلدان
اگر شما در یک مزرعه یا باغ کشاورزی می کنید گلدان برایتان مهم نیست، اما برای میلیون ها نفر که گیاهها را در گلدان پرورش می دهند بسیار مهم است.
گلدان های پلاستیکی در بازار های گلدان غالب هستند و صرفنظر از نوع خاک، بدون سوراخهای های زهکشی اجازه نمی دهند آب خارج شود. گلدان های چوبی بدون زهکشی هم خیلی بهتر نیستند، مگر اینکه با تخته باریك ساخته شده باشند یا به نحوی ساخته شده باشند که آب اضافی بتواند خارج شود.
اگر گلدان های رسی آب بند یا لعاب اضافی نداشته باشند، باعث می شوند که رطوبت اضافی تراوش یابد و از طریق منافذ گلدان ها تعرق کند.
با این وجود، بدون سوراخ های زهکشی مکمل، این تعرق ممکن است به اندازه کافی سریع نباشد تا برای گیاه سودمند باشد. به طور کلی، هر گلدانی که امکان خروج رطوبت اضافی از پایین را ندارد، زهکشی مناسبی ندارد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری

تلفن مشاوره آبیاری قطره ای

09116811951

مهندس کلانتریان

فروشگاه نظام

مشاوره رایگان