گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

10 نکته آبیاری –بخش یکم

در حالی که قوانین سخت و سریعی برای آبیاری که واقعا به نیازهای خاص گیاهی بپردازند وجود ندارند، تشخیص شما می تواند تعیین کند که آیا یک گیاه سالم و سودمند تولید می کنید یا گیاهی را تولید می کنید که آنرا به نزدیک ترین دوستان خود نشان نخواهید داد. با در نظر گرفتن این موضوع، در زیر چند نکته آبیاری برای حفظ بهینه گیاهان آورده می شود.
زهکشی را بررسی کنید: زهکشی بی اهمیت به نظر می رسد، اما می تواند به آسانی در هنگام رشد در گلدان ها نادیده گرفته شود. بدون زهکشی مناسب، آب اضافی در ته گلدان باقی می ماند و باعث پوسیدگی ریشه می شود. اگر سوراخ های زهکشی بیش از حد کوچک باشند، با استفاده از یک چاقو یا ابزار دیگر، آنها را بزرگتر کنید.
با یک انگشت بررسی کنید: قبل از اینکه نیازهای گیاهانتان را برآورد کنید، رطوبت خاک را با ابزار بسیار مناسب در دسترس خودتان (انگشت خود) بررسی کنید. خاک در اطراف گیاهان خود را احساس کنید. بطور ایده آل، تا 5 تا 8 سانتی متر خشک است و خاک زیر آن مرطوب است. اگر باغ شما در خارج از شهر باشد، پیش بینی آب و هوا را بررسی کنید تا پیش از آبیاری آينده نگرى داشته باشید.
زمان بندی مهم است: بهتر است در هنگام شروع فتوسنتز روزانه آبیاری کنید. آبیاری صبح بهترین محیط برای گیاهان را برای جذب آب فراهم می کند، به خصوص در شرایط آب و هوایی گرم، قبل از اینکه آفتاب گرم یا بادها، رطوبت را تبخیر کنند. این امر، گیاهان را از پلاسيدن در گرمای بعد از ظهر محافظت می کند. اگر صبح ها مهارپذير نباشند، در اواخر روز آبیاری کنید، اما نه خیلی دیر، زیرا شاخ و برگ گیاهان باید قبل از اینکه خورشید غروب کند، نیاز به زمان برای خشکیدن دارند تا از بیماری های قارچی جلوگیری شود.
عمیق و صرفه جویانه: دانه ها و نهال ها نیاز به رطوبت نزدیک به سطح خاک دارند، ولی گیاهان ریشه دار تر نیاز به این دارند که آب به عمق برود تا به ریشه ها کمک کند تا در هنگام خشکسالی آب را در خاک های زیرزمینی پیدا کنند.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری