از یک کوزه رسی دفن شده در زمین برای آبیاری درختان جوان بمنظور:

• بهبود بهره وری آبیاری،

• بهبود نرخ بقای درختان جوان،

• بازسازی مناطق تخریب شده

استفاده کنید.

بازسازی جنگل مزایای بسیاری را از جمله جوان سازی خاک، ایجاد محیطی مناسب برای محیط زیست، افزایش تنوع زیستی، نگهداری آب و خیلی چیزهای دیگر ارائه می دهد.

"اگر ما فقط می توانستیم درک کنیم که درخت چه کاری برای ما می کند و چقدر برای زندگی بر روی زمین ارزشمند است، ما (همانطور که قبایل بسیاری انجام می دهند) به همه درختان به عنوان برادران و خواهرانمان احترام می گذاشتیم". (B. Mollison)

• ابزار و مواد

مواد

• قطعات:

) o 1) کوزه رسی ،

) o1) بشقاب سفالی توگود (برای بستن کوزه)،

o  (1) طناب (از طناب زیست تخریب پذیر، مانند طناب فیبر نارگیل استفاده کنید)؛

• مواد مصرفی:

o آب

o دانه (بنشني)؛

ابزارها

• ابزارها:

چکش

ميخ (نازک)،

ميخ (کلفت)؛

 

مرحله 1 - یک سوراخ در کوزه رسی ایجاد کنید

سوراخ را در پایین کوزه ایجاد نکنید. هدف از این سیستم آبیاری کوزه ای، خالی کردن کوزه رسی نیست، بلکه مرطوب نگه داشتن خاك است. سوراخ را در کنار کوزه رس، در قسمت پایین کوزه رسی ایجاد کنید.

سوراخ را خیلی بزرگ نکنید. اگر سوراخ بیش از حد بزرگ باشد، آب از کوزه رسی نشت می کند. سوراخ باید به اندازه قطر طناب باشد.

1. از یک میخ کوچک / نازک استفاده کنید تا یک سوراخ (سوراخ ابتدایی) در کنار کوزه خاک رس ایجاد کنید ،

2. از یک میخ بزرگ / کلفت استفاده کنید تا سوراخ را هم اندازه با قطر طناب کنید.

مرحله 2 - طناب را در کوزه رسی نصب کنید

1. طناب را در سوراخ در کوزه رسی قرار دهید،

2. یک گره روی طناب در فاصله چند سانتیمتر از انتهای طناب داخل کوزه رسی بزنید،

3. یک گره روی طناب خارج از کوزه رسی بزنید تا طناب را با کوزه رسی پابرجا کنید،

4. اگر می خواهید بیش از یک گیاه را آبیاری کنید، مراحل بالا را تکرار کنید.

اطمینان حاصل کنید که هر دو گره در هر دو طرف کوزه رسی قرار دارند. هدف این است که از مويينگي برای آبیاری درختان در طول مدت زمان طولانی استفاده کنیم. اگر گره ها به کوزه رسی محکم نشوند، آب ممکن است از کوزه رسی نشت کند. اگر آب از کوزه رسی نشت کند، کوزه سریعتر آب از دست می دهد و درخت برای مدت کوتاهتری آب دریافت می کند. مويينگي یک پدیده فیزیکی است. در نتیجه اگر سطح رطوبت در خاک با سطح رطوبت در کوزه همسان باشد ، آب از کوزه به سمت خاک حرکت نمی کند و آبیاری متوقف خواهد شد. اگر سطح رطوبت در خاک پایین تر از سطح رطوبت در کوزه باشد، آب از کوزه به خاک منتقل می شود و آب جریان می یابد.

شما می توانید بیش از یک گیاه را با یک کوزه آبیاری کنید. به عنوان مثال، شما می توانید چهار سوراخ در پایین کوزه رسی برای آبیاری چهار درخت جوان ایجاد کنید. اگر تصمیم به آبیاری بیش از یک گیاه دارید، احتمالا باید آب بیشتری به کوزه آبیاری اضافه کنید.

آبیاری کوزه ای
آبیاری کوزه ای

مرحله 3 - کوزه رسی را نصب کنید

1. مکان کاشت را تعیین کنید تا منطقه ای که در آن می خواهید کوزه رسی را نصب کنید تعیین کنید:

• اطمینان حاصل کنید که کوزه بالاتر از گودال کاشت خواهد بود،

• اطمینان حاصل کنید که طناب از یک کوزه خاک رس با زاویه بیرون می آید و به سمت سیستم ریشه درخت جوان می رود (↘ یا ↙)؛

2. در صورت امکان، تعیین کنید که آیا می خواهید بيشترين مقدار کوزه رسی را دفن کنید یا خیر،

3. یک سوراخ برای سیستم آبیاری کوزه رسی بکنید،

4. یک شيار برای طناب سیستم آبیاری کوزه رسی با زاویه به پایین به سمت سیستم ریشه درخت جوان بکنید (↘ یا ↙)،

5. سیستم آبیاری کوزه رسی را در سوراخ نصب کنید.

ما کوزه رسی را در بالای گودال کاشت و طناب را با زاویه نصب می کنیم تا رطوبت را به سیستم ریشه ای برسانیم.

اگر شما تصمیم به دفن بیشترین مقدار کوزه دارید، احتمالا افزایش کارآیی سیستم آبیاری کوزه رسی را افزایش خواهید داد. در واقع خاک، کوزه را از گرما محافظت می کند و کوزه آب کمتری را با تبخیر از دست میدهد.

اگر تصمیم بگیرید که بیشترین مقدار کوزه را دفن نکنید، استفاده مجدد از کوزه را برای دیگر درختان جوان پس از اینکه دیگر آبیاری برای درخت جوان فعلی لازم نیست، آسان می کنید.

ما توصیه می کنیم که کوزه را دفن نکنید. اگر خطر تبخیر بالا باشد، کوزه را با یک کیسه كنفی بپوشانید.

مرحله 4 - به منظور کاشت درخت، به رویه كاربردى مراجعه کنید

مرحله 5 - آب به کوزه رسی اضافه کنید

مرحله 6 - در کوزه را ببندید

1. بشقاب سفال توگود را روی کوزه رسی نصب کنید

2. به بشقاب سفال توگود آب اضافه کنید

3. تخم بنشن را در اطراف کوزه رسی بکارید.

برای کاهش تبخیر، در کوزه رسی را میبندیم.

ما بنشن را برای پوشش دادن کوزه با پوشش گیاهی میکاریم. پوشش گیاهی باید در اطراف کوزه رسی یک خرد اقليم ایجاد کند و آن را خنک نگه دارد. ما می خواهیم که کوزه را خنک نگه داریم تا میزان تبخیر را کاهش دهیم و کارایی سیستم آبیاری را افزایش دهیم.

علاوه بر این، بنشن ها تثبیت گر نیتروژن هستند. بنشن ها نیتروژن را در دسترس درختان جوان قرار می دهند و بنابراین فعالانه از رشد درختان جوان پشتیبانی می کنند. علاوه بر این، همزمان با رشد بنشن ها ، آنها زیست توده تولید می کنند. از شما دعوت میکنیم که بنشن ها را خرد کنید و بشکل مالچ مستقیما بر روی درختان جوان بریزید.

سیستم گره ای بنشن ها معمولا نیازی به آبیاری ندارد. رطوبت در اطراف کوزه رسی باید برای آبیاری بنشن ها بدون رقابت با درختان جوان کافی باشد. بنابراین، بنشن ها نباید نیاز به آبیاری اضافی داشته باشند: شما می توانید روی درختان جوان خود تمرکز کنید.

برای جذب پرندگان، آب را به بشقاب رسی توگود اضافه می کنیم. همزمان که پرندگان آب مینوشند ممکن است دفع کنند (ظاهرا پرندگان اغلب به هنگام نوشیدن دفع می کنند). مدفوع پرنده بعنوان کود عمل می کند و مواد مغذی را برای بنشن ها به ارمغان می آورد.

آبیاری کوزه ای
آبیاری کوزه ای