پمپ های آبیاری بسیار متنوع هستند. پمپ های مورد استفاده برای آبیاری می توانند طیف وسیعی از کاربردها را پوشش دهند از جمله:


مکش آب - آبیاری با مکش آب از آبهای زیرزمینی یا منابع آب سطحی (رودخانه، سد، تانک ذخیره، چشمه و غیره) شروع می شود.
تصفیه آب - هنگامی که آب برای آبیاری تامین می شود، گام بعدی، در صورت لزوم، تصفیه آب است. این ممکن است شامل فیلتراسیون یا افزودن کود یا مواد شیمیایی باشد. تصفیه آب، فرآیندهای مطلوب تر ساختن آب مورد استفاده را مورد پوشش قرار می دهد.
توزیع آب - تحویل آب برای آبیاری محصول با استفاده از تکنیک های مختلف از جمله واحد های سنتر پیووت، آبیاری بارانی، آبیاری قطره ای و میکرو اسپری ها.
محصولات مرتبط

1. پمپ زير آبي زیرزمینی SP پمپ های زير آبي برای آبیاری، تامین آب، افزایش فشار و آب زدايي.

2. پمپ چند مرحله ای افقی به هم پيوسته CM، CME
3. پمپ های Grundfos CM و CME از پمپ های گریز از مرکز پایه بدون خود پر شوندگی، افقی، چند مرحله ای و مکش انتهایی هستند.
4. پمپ های CR عمودی چند مرحله ای گریز از مرکز همراستا
5. پمپ های چند مرحله ای برای افزایش فشار در طیف گسترده ای از کاربردها
6. Hydro MPC  - دستگاههای افزایش فشار

سیستم تقویت کامل بوستر پمپ
پمپ های NB ، NBG، NBE، NBGE مکش انتهایی به هم پيوسته
طیف کاملی از پمپ های بدون خود پر شوندگی، تک مرحله ای و غلطکی گریز از مرکز مارپيچ مانند.
سیستم پمپ خورشیدی CRFlex - انرژی تجدید پذیر
پمپ های سطحی خورشیدی Grundfos جایگزین مناسبی را برای مکش پایدار، قابل اعتماد هزینه مناسب ارائه میکنند
راه حل انرژی تجدید پذیر SQFlex - سیستم پمپاژ زير آبي
راه حل انرژی تجدید پذیر Grundfos - سیستم پمپاژ زير آبي SQFlex