نوع فراخوان: مناقصه

مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/12/1

برآورد هزینه: 2127000000 ریال

استان: خراسان شمالی

موضوع مناقصه: خرید شیرآلات و اتصالات مورد نیاز طرح آبیاری تحت فشار اراضی چری

زمینه فعالیت: تولید کننده، تامین کالا

محل طرح: خراسان شمالی،شهرستان فاروج، روستای چری

نوع برگزاری مناقصه: یک مرحله ای 

نام روزنامه درج آگهی: اتفاقیه

تاریخ انشار آگهی در روزنامه: 1392/11/12

آخرین روز توزیع اسناد: -

آخرین مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/12/01

روز بازگشايی پاکات: 1392/12/03

مدت اعتبار پیشنهاد: سه ماه

مناقصه گزار: جهاد کشاورزی خراسان شمالی

محل ارائه پیشنهاد: بجنورد، خیابان مدرس، نبش مدرس بیستم، سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی

تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی لوله پلی اتیلن از سایز 200 تا 450 میلیمتر PE80 مورد نیاز طرح آبیاری تحت فشار اراضی چری
نوع فراخوان: مناقصه مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/12/1 برآورد هزینه: 4406000000 ریال استان: خراسان شمالی

خرید لوله و اتصالات مورد نیاز پروژه آبیاری تحت فشار شهرستان سلماس
نوع فراخوان: مناقصه مهلت دریافت اسناد: 1392/11/05 برآورد هزینه: 1200000000 ریال استان: آذربایجان غربی

طرح آبیاری تحت فشار در 400 هکتار از اراضی گلستان به بهره برداری رسید
طرح آبیاری تحت فشار در سطح 400 هکتار از اراضی زراعی استان گلستان عصرپنجشنبه با حضور ˈمحمود حجتیˈ وزیر جهاد کشاورزی در روستای ˈ میرزاپانگ ˈ از توابع شهرستان گالیکش به بهره برداری رسید.  

کنترل نمک خاک در طرح های آبیاری سطحی و تحت فشار
در هر طرح آبیاری باید به اصول شیمیایی خاک و کنشهایی که خاک با ترکیبات شیمیایی موجود در آب آبیاری صورت می دهد به همان اندازه خصوصیات فیزیکی خاک اهمیت داد.مسائل مربوط به شوری و سمیت عناصر شیمیایی ممکن است در برخی طرح های آبیاری به اندازه ای جدی باشد که سایر بخشهای طرح را تحت تاثیر قرار دهد.مثلا تغییر دادن آب مورد نیاز آبیاری و یا لحاظ نمودن تاسیسات ز

تجهیز 1355 هکتار از اراضی کشاورزی فیروزکوه به آبیاری تحت فشار
مدیر جهاد کشاورزی فیروزکوه خبر داد تجهیز 1355 هکتار از اراضی کشاورزی فیروزکوه به آبیاری تحت فشار