نوع فراخوان: مناقصه

مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/11/26

برآورد هزینه: سه و نیم میلیارد ریال

استان: چهارمحال بختیاری

موضوع مناقصه: خرید لوله پلی اتیلن 16 میلیمتری LD طرح آبیاری روستای سودجان 1900000 متر

زمینه فعالیت: تولید کننده، تامین کالا

محل طرح: چهارمحال بختیاری، شهرکرد

نوع برگزاری مناقصه: یک مرحله ای 

نام روزنامه درج آگهی: اقتصاد - هدف

تاریخ انشار آگهی در روزنامه: 1392/11/12

آخرین روز توزیع اسناد: 1392/11/16

آخرین مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/11/26

روز بازگشايی پاکات: 1392/11/27

مدت اعتبار پیشنهاد: سه ماه

مناقصه گزار: جهاد کشاورزی چهرمحال بختیاری

محل دریافت اسناد: شهرکرد، میدان امام حسین(ع)، سازمان جهاد کشاورزی، اداره امور مناقصات و پیمانها

خرید لوله پلی اتیلن 315 میلیمتری 4 اتمسفر PE80 طرح 500 هکتاری روستای سوادجان 4100 متر
نوع فراخوان: مناقصه مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/11/26 برآورد هزینه: دو میلیارد ریال استان: چهارمحال بختیاری

خرید لوله پلی اتیلن سایزهای 250، 315،355 و 450 مورد نیاز پروژه شبکه آبیاری پایاب سد خداآفرین
نوع فراخوان: مناقصه مهلت دریافت اسناد: 1392/11/12 برآورد هزینه: چهار میلیارد ریال استان: آذربایجان شرقی

تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی لوله پلی اتیلن از سایز 200 تا 450 میلیمتر PE80 مورد نیاز طرح آبیاری تحت فشار اراضی چری
نوع فراخوان: مناقصه مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/12/1 برآورد هزینه: 4406000000 ریال استان: خراسان شمالی

خرید 650000 متر لوله پلی اتیلن در سایزهای 90،63،25 و 125
نوع فراخوان: مناقصه مهلت دریافت اسناد: 1392/11/20 برآورد هزینه: 52000000000 ریال استان: بوشهر

خرید 9800 متر لوله پلی اتیلن 10 بار PE100 آبفا قم
نوع فراخوان: مناقصه مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/11/20 برآورد هزینه: 2150000000 ریال استان: قم