گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

نوع فراخوان: مناقصه

مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/11/26

برآورد هزینه: سه و نیم میلیارد ریال

استان: چهارمحال بختیاری

موضوع مناقصه: خرید لوله پلی اتیلن 16 میلیمتری LD طرح آبیاری روستای سودجان 1900000 متر

زمینه فعالیت: تولید کننده، تامین کالا

محل طرح: چهارمحال بختیاری، شهرکرد

نوع برگزاری مناقصه: یک مرحله ای 

نام روزنامه درج آگهی: اقتصاد - هدف

تاریخ انشار آگهی در روزنامه: 1392/11/12

آخرین روز توزیع اسناد: 1392/11/16

آخرین مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/11/26

روز بازگشايی پاکات: 1392/11/27

مدت اعتبار پیشنهاد: سه ماه

مناقصه گزار: جهاد کشاورزی چهرمحال بختیاری

محل دریافت اسناد: شهرکرد، میدان امام حسین(ع)، سازمان جهاد کشاورزی، اداره امور مناقصات و پیمانها

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری