نوع فراخوان: مناقصه

مهلت دریافت اسناد: 1392/11/20

برآورد هزینه52000000000 ریال

استان: بوشهر

 

 موضوع: خرید 650000 متر لوله پلی اتیلن در سایزهای 90،63،25 و 125

زمینه فعالیت: تولید کننده،خرید کالا

محل طرح: بوشهر، بوشهر

نوع برگزاری: دو مرحله ای 

نام روزنامه درج آگهی: اطلاعات

تاریخ انشار آگهی در روزنامه: 1392/10/26

آخرین روز توزیع اسناد: 1392/11/20

آخرین مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/11/30

روز بازگشايی پاکات: 1392/12/03

زمان اعتبار پيشنهاد: 1393/01/30

مناقصه گزار: شرکت گاز استان بوشهر

محل دریافت اسناد: بوشهر، میدان امام خمینی(ره)، خیابان فاطمیه، روبروی اداره بهزیستی بوشهر

تلفکس:5562494-0771

 خرید 650000 متر <a href='https://iranpipe.market/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87' target='_blank' >لوله</a> پلی اتیلن در سایزهای 90،63،25 و 125 دانلود اسناد مناقصه

خرید 9800 متر لوله پلی اتیلن 10 بار PE100 آبفا قم
نوع فراخوان: مناقصه مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/11/20 برآورد هزینه: 2150000000 ریال استان: قم

خرید لوله پلی اتیلن 315 میلیمتری 4 اتمسفر PE80 طرح 500 هکتاری روستای سوادجان 4100 متر
نوع فراخوان: مناقصه مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/11/26 برآورد هزینه: دو میلیارد ریال استان: چهارمحال بختیاری

خرید لوله پلی اتیلن سایزهای 250، 315،355 و 450 مورد نیاز پروژه شبکه آبیاری پایاب سد خداآفرین
نوع فراخوان: مناقصه مهلت دریافت اسناد: 1392/11/12 برآورد هزینه: چهار میلیارد ریال استان: آذربایجان شرقی

خرید لوله پلی اتیلن 16 میلیمتری LD طرح آبیاری روستای سودجان 1900 کیلومتر
نوع فراخوان: مناقصه مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/11/26 برآورد هزینه: سه و نیم میلیارد ریال استان: چهارمحال بختیاری

لوله پلی اتیلن LD
لوله های پلی اتیلن 16 میلیمتری  لوله پلی اتیلن LD یا نرم(Low Density) یا لوله های پلی اتیلن 16 میلیمتری که بشترین کاربرد را در آبیاری قطره ای دارند. از این لوله ها به عنوان لترال یا لوله های آبده که از لوله های اصلی و یا نیمه اصلی منشعب شده و در امتداد ردیف های درختان قرار می گیرد، استفاده می گردد. قطره چکان ها بر روی این لوله نصب می شود، البته بع