مهلت تحویل اسناد: 92/12/20

محل طرح: استان آذربایجان غربی

مبلغ تضمین: 38480000 ريال

موضوع مناقصه: عملیات تکمیلی آبیاری بارانی اراضی کم فشار ایستگاههای پمپاژ مزارع 622، 623، 624، 626

شرح مختصر کار:

عملیات مرتبط با ایستگاههای پمپاژ

تاسیسات برقی

تاسیسات هیدرومکانیکال

نصب جرثقیل

خاکبرداری و ...

محل اجرای کار: استان آذربایجان غربی، ارومیه

مبلغ برآورد هزینه: 10652278435 ريال

مدت اجرای کار: 12 ماه

کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

دستگاه نظارت: مهندسین مشاور پویاب

مناقصه گذار: : سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

روند توسعه و وضعیت آبیاری تحت فشار در استان گلستان
موضوع: روند توسعه و وضعیت آبیاری قطره ای تحت فشار در استان گلستان تالیف  : کامی کابوسی چکیده: در چند دهه اخیر، حجم عظیمی از توان اجرایی، اعتبارات و فعالیتهای دولت به گسترش سیستمهای تحت فشار اختصاص یافته است. جمعبندی این برنامه ها و تعیین وضعیت توسعه...

آمار دقیق پروژه های بزرگ آبیاری تحت فشار در ایران در سال ۱۳۹۶
300 هزار هکتار از اراضی کشاورزی تا تیرماه 97 به سامانه های نوین آبیاری تجهیز می شود. امسال برای اجرای 250 هزار هکتار آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی برنامه ریزی شده که تاکنون 87 هزار هکتار آن انجام شده و 151 هزار هکتار آن در حال اجراست. تا پایان تیرماه سال 97 انتهای سال مالی- در مجموع 300 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری تجهیز

نگاهی به آمار مدیریت مصرف آبیاری استان کهکیوله و بویر احمد
مهندسان آبیاری بر این باورند که برای مبارزه با خشکسالی باید به توسعه و بهبود روشهای آبیاری تحت فشار رو آورد تا بهترین آبیاری را بهتر مدیریت کنیم و محصولات کشاورزی را بیشتر کنیم آمارهای دفتر سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد نشان می دهد که خشکسالی بخش زیادی از ایران را گرفته و ۹۰ درصد از آب شیرین مصرف آبیاری می شود اگر صرفه جویی در این مصرف فقط در ه

کتاب آسیب شناسی پروژه های آبیاری تحت فشار

10 هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان تهران به سامانه آبیاری نوین تجهیز می شود
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از برنامه ریزی برای تجهیز10 هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان به سامانه و شیوه های نوین آبیاری در سال جاری خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از ایرنا، سید محمد موسوی در فیروزکوه افزود: اجرای این طرح در سفر اخیر رییس جمهوری به غرب استان تهران در دستور کار قرار گرفت.