گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

نوع فراخوان: مناقصه

تاریخ تحویل اسناد: 1392/12/8

میزان سپرده: 75000000 ریال

استان: قزوین

موضوع مناقصه: خرید لوازم و اجرای آبیاری تحت فشار ( قطره ای) فضای سبز نیروگاه شهید رجایی قزوین

زمینه فعالیت: پیمانکاری

محل طرح: قزوین

نوع برگزاری مناقصه: دو مرحله ای 

آخرین روز توزیع اسناد: یک هفته بعد از انتشار آگهی

آخرین مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/12/08

تاریخ قرائت پیشنهادات: 1392/12/10

مناقصه گزار: نیروگاه شهید رجایی

محل ارائه پیشنهاد: کیلومتر 25 اتوبان قزوین- تهران، نیروگاه شهید رجایی، امور قراردادها

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری