نوع فراخوان: مناقصه

مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/12/1

برآورد هزینه: 4406000000 ریال

استان: خراسان شمالی

موضوع مناقصه: تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی لوله پلی اتیلن از سایز 200 تا 450 میلیمتر PE80 مورد نیاز طرح آبیاری تحت فشار اراضی چری

زمینه فعالیت: تولید کننده، تامین کالا

محل طرح: خراسان شمالی،شهرستان فاروج، روستای چری

نوع برگزاری مناقصه: یک مرحله ای 

نام روزنامه درج آگهی: اتفاقیه

تاریخ انشار آگهی در روزنامه: 1392/11/12

آخرین روز توزیع اسناد: -

آخرین مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/12/01

روز بازگشايی پاکات: 1392/12/03

مدت اعتبار پیشنهاد: سه ماه

مناقصه گزار: جهاد کشاورزی خراسان شمالی

محل ارائه پیشنهاد: بجنورد، خیابان مدرس، نبش مدرس بیستم، سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی

خرید شیرآلات و اتصالات مورد نیاز طرح آبیاری تحت فشار اراضی چری
نوع فراخوان: مناقصه مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/12/1 برآورد هزینه: 2127000000 ریال استان: خراسان شمالی

خرید لوله پلی اتیلن سایزهای 250، 315،355 و 450 مورد نیاز پروژه شبکه آبیاری پایاب سد خداآفرین
نوع فراخوان: مناقصه مهلت دریافت اسناد: 1392/11/12 برآورد هزینه: چهار میلیارد ریال استان: آذربایجان شرقی

خرید لوله پلی اتیلن 315 میلیمتری 4 اتمسفر PE80 طرح 500 هکتاری روستای سوادجان 4100 متر
نوع فراخوان: مناقصه مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/11/26 برآورد هزینه: دو میلیارد ریال استان: چهارمحال بختیاری

خرید لوله پلی اتیلن 16 میلیمتری LD طرح آبیاری روستای سودجان 1900 کیلومتر
نوع فراخوان: مناقصه مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/11/26 برآورد هزینه: سه و نیم میلیارد ریال استان: چهارمحال بختیاری

خرید لوله و اتصالات مورد نیاز پروژه آبیاری تحت فشار شهرستان سلماس
نوع فراخوان: مناقصه مهلت دریافت اسناد: 1392/11/05 برآورد هزینه: 1200000000 ریال استان: آذربایجان غربی