گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

نوع فراخوان: مناقصه

مهلت دریافت اسناد: 1392/11/12

برآورد هزینه: چهار میلیارد ریال

استان: آذربایجان شرقی

موضوع مناقصه: خرید لوله پلی اتیلن سایزهای 250، 315،355 و 450 مورد نیاز پروژه شبکه آبیاری پایاب سد خداآفرین

زمینه فعالیت: تولید کننده، تامین کالا

محل طرح: آذربایجان شرقی، تبریز

نوع برگزاری مناقصه: یک مرحله ای 

نام روزنامه درج آگهی: -

تاریخ انشار آگهی در روزنامه: 1392/11/07

آخرین روز توزیع اسناد: 1392/11/12

آخرین مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/11/23

روز بازگشايی پاکات: 1392/11/26

مدت اعتبار پیشنهاد: سه ماه

مناقصه گزار: جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

محل دریافت اسناد: تبریز، حدفاصل میدان جهاد و میدان لاله ساختمان شماره یک سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری