نوع فراخوان: مناقصه

مهلت دریافت اسناد: 1392/11/12

برآورد هزینه: چهار میلیارد ریال

استان: آذربایجان شرقی

موضوع مناقصه: خرید لوله پلی اتیلن سایزهای 250، 315،355 و 450 مورد نیاز پروژه شبکه آبیاری پایاب سد خداآفرین

زمینه فعالیت: تولید کننده، تامین کالا

محل طرح: آذربایجان شرقی، تبریز

نوع برگزاری مناقصه: یک مرحله ای 

نام روزنامه درج آگهی: -

تاریخ انشار آگهی در روزنامه: 1392/11/07

آخرین روز توزیع اسناد: 1392/11/12

آخرین مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/11/23

روز بازگشايی پاکات: 1392/11/26

مدت اعتبار پیشنهاد: سه ماه

مناقصه گزار: جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

محل دریافت اسناد: تبریز، حدفاصل میدان جهاد و میدان لاله ساختمان شماره یک سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی

خرید لوله پلی اتیلن 315 میلیمتری 4 اتمسفر PE80 طرح 500 هکتاری روستای سوادجان 4100 متر
نوع فراخوان: مناقصه مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/11/26 برآورد هزینه: دو میلیارد ریال استان: چهارمحال بختیاری

تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی لوله پلی اتیلن از سایز 200 تا 450 میلیمتر PE80 مورد نیاز طرح آبیاری تحت فشار اراضی چری
نوع فراخوان: مناقصه مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/12/1 برآورد هزینه: 4406000000 ریال استان: خراسان شمالی

خرید لوله پلی اتیلن 16 میلیمتری LD طرح آبیاری روستای سودجان 1900 کیلومتر
نوع فراخوان: مناقصه مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/11/26 برآورد هزینه: سه و نیم میلیارد ریال استان: چهارمحال بختیاری

خرید لوله و اتصالات مورد نیاز پروژه آبیاری تحت فشار شهرستان سلماس
نوع فراخوان: مناقصه مهلت دریافت اسناد: 1392/11/05 برآورد هزینه: 1200000000 ریال استان: آذربایجان غربی

خرید 650000 متر لوله پلی اتیلن در سایزهای 90،63،25 و 125
نوع فراخوان: مناقصه مهلت دریافت اسناد: 1392/11/20 برآورد هزینه: 52000000000 ریال استان: بوشهر