گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

نوع فراخوان: مناقصه

مهلت دریافت اسناد: 1392/11/20

برآورد هزینه52000000000 ریال

استان: بوشهر

 

 موضوع: خرید 650000 متر لوله پلی اتیلن در سایزهای 90،63،25 و 125

زمینه فعالیت: تولید کننده،خرید کالا

محل طرح: بوشهر، بوشهر

نوع برگزاری: دو مرحله ای 

نام روزنامه درج آگهی: اطلاعات

تاریخ انشار آگهی در روزنامه: 1392/10/26

آخرین روز توزیع اسناد: 1392/11/20

آخرین مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/11/30

روز بازگشايی پاکات: 1392/12/03

زمان اعتبار پيشنهاد: 1393/01/30

مناقصه گزار: شرکت گاز استان بوشهر

محل دریافت اسناد: بوشهر، میدان امام خمینی(ره)، خیابان فاطمیه، روبروی اداره بهزیستی بوشهر

تلفکس:5562494-0771

 خرید 650000 متر لوله پلی اتیلن در سایزهای 90،63،25 و 125 دانلود اسناد مناقصه

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری