نوع فراخوان: مناقصه

مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/11/20

برآورد هزینه2150000000 ریال

استان: قم

 موضوع: خرید 9800 متر لوله پلی اتیلن 10 بار PE100 آبفا قم به شرح ذیل:

خرید 6200 متر لوله پلی اتیلن به قطر 110 میلیمتر

خرید 2800 متر لوله پلی اتیلن به قطر 160 میلیمتر

خرید 800 متر لوله پلی اتیلن به قطر 200 میلیمتر

زمینه فعالیت: تامین کالا، تولید کننده

محل طرح: قم، قم

نوع برگزاری: دو مرحله ای 

نام روزنامه درج آگهی: جام جم

تاریخ انشار آگهی در روزنامه: 1392/10/28

زمان بازگشايی پاکات: 1392/11/21

آخرین مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/11/20

زمان اعتبار پيشنهاد: 1392/12/20

مناقصه گزار: شرکت آبفا قم

محل دریافت اسناد: قم، انتهای بلوار امین

تلفکس:2856463-0253

 خرید 9800 متر <a href='https://iranpipe.market/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87' target='_blank' >لوله</a> پلی اتیلن 10 بار PE100 آبفا قم دانلود اسناد مناقصه

خرید 650000 متر لوله پلی اتیلن در سایزهای 90،63،25 و 125
نوع فراخوان: مناقصه مهلت دریافت اسناد: 1392/11/20 برآورد هزینه: 52000000000 ریال استان: بوشهر

خرید لوله پلی اتیلن 315 میلیمتری 4 اتمسفر PE80 طرح 500 هکتاری روستای سوادجان 4100 متر
نوع فراخوان: مناقصه مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/11/26 برآورد هزینه: دو میلیارد ریال استان: چهارمحال بختیاری

خرید لوله پلی اتیلن 16 میلیمتری LD طرح آبیاری روستای سودجان 1900 کیلومتر
نوع فراخوان: مناقصه مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/11/26 برآورد هزینه: سه و نیم میلیارد ریال استان: چهارمحال بختیاری

خرید لوله پلی اتیلن سایزهای 250، 315،355 و 450 مورد نیاز پروژه شبکه آبیاری پایاب سد خداآفرین
نوع فراخوان: مناقصه مهلت دریافت اسناد: 1392/11/12 برآورد هزینه: چهار میلیارد ریال استان: آذربایجان شرقی

لوله پلی اتیلن LD
لوله های پلی اتیلن 16 میلیمتری  لوله پلی اتیلن LD یا نرم(Low Density) یا لوله های پلی اتیلن 16 میلیمتری که بشترین کاربرد را در آبیاری قطره ای دارند. از این لوله ها به عنوان لترال یا لوله های آبده که از لوله های اصلی و یا نیمه اصلی منشعب شده و در امتداد ردیف های درختان قرار می گیرد، استفاده می گردد. قطره چکان ها بر روی این لوله نصب می شود، البته بع