آبیاری که در آن برای انتقال آب در لوله از فشار پمپ یا مخزن استفاده شود آبیاری تحت فشار هست. آبیاری قطره ای یا میکرو نیز یک نوع آبیاری تحت فشار است زیرا آب را به لوله های مخصوص آبیاری قطره ای پمپاژ میکنند تا از قطره چکان ها خارج شود یا اینکه آب را در مخزنی مثل استخر جمع میکنند تا با فشار که در کف مخزن ایجاد میشود آب در لوله ها به جریان بیفتد.

آبیاری تحت فشار
آبیاری تحت فشار

آبیار بارانی هم آبیاری تحت فشار هست زیرا آب را باید با فشار بالا به سمت آبپاش ها هدایت کرد تا میزان سطح مورد نظر در مزرعه را آبیاری کند. اینکه در هنگام انتقال آب از چاه یا رودخانه به مزرعه از فشاری مثل قدرت پمپاژ موتور پمپ دیزلی استفاده شده باشد بحثی جداست. چونکه ممکن است آب وقتی که وارد مزرعه میشود به صورت ثقلی مثلا در جویچه ها و کرت ها به درختان و یا گیاه رسانده شود که نمیتوان به این گفت آبیاری تحت فشار.

میزان فشار در آبیاری تحت فشار بسیار اهمیت دارد به طوری که اگر میزان فشار کم یا زیاد باشم سیستم آبیاری تحت فشار به درستی عمل نخواهد کرد. همیشه در سیستم آبیاری تحت فشار به کمک نصب فشار سنج در خط لوله میزان فشار را کنترل نمایید. مثلا اگر در آبیاری بارانی فشار آب بیش از حد زیاد باشد آب خروجی از آب پاش ها را به بخار یا مه تبدیل خواهد کرد و در واقع آبیاری انجام نخواهد شد و بیشتر آب هدر خواهد رفت و در آبیاری میکرو یا قطره ای اگر فشار آب از یک حدی پایین تر باشد اصلا آب از دریپر ها خارج نخواهد شد.

 

کنترل نمک خاک در طرح های آبیاری سطحی و تحت فشار
در هر طرح آبیاری باید به اصول شیمیایی خاک و کنشهایی که خاک با ترکیبات شیمیایی موجود در آب آبیاری صورت می دهد به همان اندازه خصوصیات فیزیکی خاک اهمیت داد.مسائل مربوط به شوری و سمیت عناصر شیمیایی ممکن است در برخی طرح های آبیاری به اندازه ای جدی باشد که سایر بخشهای طرح را تحت تاثیر قرار دهد.مثلا تغییر دادن آب مورد نیاز آبیاری و یا لحاظ نمودن تاسیسات ز

آمار دقیق پروژه های بزرگ آبیاری تحت فشار در ایران در سال ۱۳۹۶
300 هزار هکتار از اراضی کشاورزی تا تیرماه 97 به سامانه های نوین آبیاری تجهیز می شود. امسال برای اجرای 250 هزار هکتار آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی برنامه ریزی شده که تاکنون 87 هزار هکتار آن انجام شده و 151 هزار هکتار آن در حال اجراست. تا پایان تیرماه سال 97 انتهای سال مالی- در مجموع 300 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری تجهیز

شرکت های دارای مجوز آبیاری تحت فشار
  وزرات جهاد كشاورزي مجری طرح سامانه های نوین آبیاری لیست شرکت های پیمانکار دارای صلاحیت از مجری طرح سامانه ها تاريخ تهيه گزارش : ۹ / ۷ / ۱۳۹۶     رديف نام شرکت استان تاريخ اعتبار مجوز پایه تلفن آدرس ۱ آب گستر آرپاچای آذربايجان شرقي 29 / 04 / 1397 5 415233306

کتاب آسیب شناسی پروژه های آبیاری تحت فشار

انتشار لیست شرکت های مشاور و پیمانکار آبیاری تحت فشار به همراه آدرس و شماره تلفن
لیست مشاورین و پیمانکاران آبیاری تحت فشار تایید صلاحیت شده کل کشور برای مرداد ماه سال 93. این لیست که توسط دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری تهیه و منتشر گردیده بود شامل شخصیت های حقیقی و حقوقی مشاور  و پیمانکار دارای صلاحیت در زمینه آبیاری تحت فشار است که در کل کشور موفق به دریافت رتبه بندی از این دفتر گردیده اند.