آیا میتوان با آب شور دریا کشاورزی و آبیاری کرد؟ کشاورزی با آب دریا شدنیست؟

آبیاری با آب شور دریا
آبیاری با آب شور دری

آب شور دریا به دیواره های متخلخل (سوراخدار یا شیاردار) گلخانه پمپاژ میشود. ظاهرا چیزی شبیه به پمپاژ آب روی پوشال های دیواره کولر آبی های خودمان. این کار آب دریا را شیرین نمیکند اما محیط گلخانه را خنک میکند. البته نیاز به وزش باد هست. اگر باد کافی نباشد باید بوسیله یک فن جریان هوا را ایجاد کرد. در مناطق کویری دمای مناسب برای کشاورزی را باید ایجاد کرد.به همان اندازه که به شیرین کردن آب نیاز هست به خنک شدن محیط رشد گیاه هم نیاز هست.

کشاورزی با آب دریا
کشاورزی با آب دریا

هوای مرطوب شده در گلخانه جریان پیدا میکند. و از دیواره دیگر گلخانه خارج میشود. دیوار دوم هم با پمپاژ آب دریا خنک میشود. و در اینجا مقداری از آب موجود در هوای مرطوبی که در حال خروچ از گلخانه هست تقطیر میشود. آب تقطیر شده شیرین است و بوسیله آن میتوان آب مورد نیاز آبیاری را تأمین کرد. اگر محل احداث گلخانه برق ندارد میتوان بوسیله سلول های خورشیدی برق مورد نیاز گلخانه را تولید کرد. کشاورزی با آب دریا نیازی به سم ندارد زیرا عبور هوا از دیواره هایی که آب دریا روی آن جریان دارد باعث ایزوله شدن هوا میشود.

در گلخانه ای در بیابان های جنوب استرالیا 17000 تن گوجه فرنگی در سال تولید می شود. این گلخانه اولین سیستم کشاورزی در نوع خود در جهان است چراکه در آن خاک، آفت کش، سوخت های فسیلی یا آب های زیرزمینی مورد استفاده قرار نمی گیرد. در حالی که تقاضا برای آب شیرین و انرژی همچنان رو به افزایش است، این گلخانه ممکن است چهره کشاورزی آینده باشد.

تعدادی از گلخانه‌های آب دریا در کشورهای عمان، دوبی (ابوظبی)، جزایر قناری (در حال ساخت) و استرالیا ساخته شده‌اند که مشغول فعالیت هستند. در ایران این نوع از گلخانه بیشتر حالت پایلوت یا آزمایشی دارد، به‌عنوان مثال یک واحد گلخانه آب دریا در سال 1391 در محل مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر برپا شد و پژوهش‌ها در این زمینه ادامه دارد. به نظر شما کشاورزی با آب دریا توجیه اقتصادی دارد؟

 

آبیاری با آب شور
از آنجایی که ذخایر آب شیرین در سراسر جهان در حال محدود شدن بوده و بسیاری از آب های آبیاری و در خصوص آب چاه های مناطق خشک و نیمه خشک دستخوش فرایند شوری گردیده اند و بسیاری از مشکلات اساسی در امر کشاورزی به ویژه در مناطق خشک ایران وجود منابع آب با کیفیت نامناسب می باشد آب های شور موجب محدودیت برای توسعه کشاورزی و استفاده پایدار از منابع آب و خاک است

مکان یابی مناطق مستعد جهت اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار به کمک سامانه ی اطلاعات جغرافیایی GIS
موضوع: مکان یابی مناطق مستعد جهت اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار به کمک سامانه ی اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی دشت برخوار اصفهان) تالیف  : علیرضا مامن پوش، رضا تفنگ ساز چکیده: پراکنش جغرافیایی عوامل خاک، آب و اقلیمی در تصمیم گیری و اجرای آبیاری تحت فشار در مقیلس منطقه ای و ناحیه ای از اهمیت خاصی یرخوردار می باشد.