مهندس آبیاری باید سیستمی را از نظر آبیاری انتخاب کند که با نوع خاک سازگار باشد.مثلا اگر خاک رسی بوده و برای آن سیستم آبیاری بارانی سنترپیوت یا تفنگی را پیاده کرده باشیم ممکن است به دلیل شدت زیاد پخش آب در این سیستم ها مقدارزیادی روناب سطحی به وجود آید که باعث فرسایش خاک گردد. خاک به عنوان یک مخزن ذخیره آب باعث می شود که آبیاری به فواصل نسبتا طولانی صورت گرفته و گیاه دراین فاصله بدون اینکه تحت تنش قرارگیرد رطوبت مورد نیاز خود رابه تدریج از آن دریافت دارد. ذرات خاک را میتوان در سه گروه رس.سیلت و شن طبقه بندی کرد و مشخص نمود خاک محتوی چنددرصد رس چند درصد شن و چنددرصد سیلت است.

خاک مناسب آبیاری
خاک مناسب آبیاری


خاکی دارای دانه بندی خوب است که از تمام اندازه ها به صورت نسبتا یکسان داشته باشد و اگر ذراتی با یک اندازه مشخص درخاک وجود نداشته باشد آن خاک دانه بندی خوبی ندارد. هرچه خاک دارای بافت درشتری باشد ظرفیت نگهداری آب در آن کاهش پیدا کرده و نمیتوان مقدار زیادی آب درآن ذخیره کرد. لذا چنین خاک هایی راباید در فواصل کوتاه مدت و به مقدار کم آبیاری کرد. ساختمان خاک بر خصوصیات مکانیکی خاک ها و دیگر ویژگی هایی که از نظر آبیاری اهمیت دارد بسیار موثر است. ساختمان خاک دراثر عملیات زراعی تغییر می کند. مثلا رفت و آمد ماشین آلات کشاورزی و ادوات شخم روی زمین باعث متراکم شدن خاک و تغییر ساختمان خاک میگردد . آبیاری با آب شور باعث تغییر ساختمان خاک می گردد.


تخریب ساختمان خاک باعث کاهش نفوذ آب شده و چنین خاکی عملا برای کشاورزی مناسب نیست . ساختمان خاک .از عوامل بسیار موثر بر ظرفیت نگهداری آب در خاک و قابلیت دسترسی گیاه به آن می باشد. خاک های مختلف رطوبت را به طور یکسان در اختیار گیاه قرار نمی دهد. در خاک هایی که مقدار نمک زیاد باشد حتی آب موجود در ریشه ها نیز ممکن است به سمت نمک کشیده شود. هنگامی که خاک آبیاری می شود رطوبت آن تا حد اشباع افزایش می یابد. در نقطه اشباع پتانسیل خاک صفر و تمام منافذ خالی از آب پر می شود. البته در این وضعیت رطوبت خاک قابل استفاده گیاه نمی باشد زیرا در این شرایط علی الاصول امکان تنفس گیاه و جذب فعالانه آب وجود ندارد.

انواع خاک ها در کشاورزی
انواع خاک ها در کشاورزی


حداکثر عمق توسعه ریشه ها که معمولا طراحی های آبیاری براساس آن صورت میگیرد برای گیاهان مختلف تقریبا مشخص است. اما در مراح اولیه رشد عمق توسعه ریشه ها از روی عمق بذرکاری تخمین زده میشود. مثلا اگر عمق بذرکاری برای چغندرقند 10 سانتی متر می باشد عمق ریشه ها در آبیاری های اولیه 15 سانتی متر در نظر گرفته شده.
در طراحی سیستم آبیاری مقدار رطوبت موجود بین دو حد ظرفیت زراعی و آب سهل الوصول اساس تعیین دورآبیاری قرار میگیرد.زیرا درهرنوبت آبیاری فقط این مقدار باید از رطوبت خاک تخلیه شود. برای آنکه بتوانیم مقدار آب آبیاری را تخمین بزنیم از مفهوم حداکثر کمبود مجاز استفاده می شود.


انتخاب این که کدام روش آبیاری به صلاح خواهد بود نیاز به تجربه و تحلیل اقتصادی و مقایسه مقدار محصول در مقابل آب مصرفی خواهد داشت. خاک رسی نسبت به خاک شنی مقدار زیادتری رطوبت را در خود نگه میدارد .یعنی ظرفیت نگهداری رطوبت در خاک های رسی زیادتر است. آب ممکن است به صورت عمودی در خاک نفوذ کند مانند حالتی که در آبیاری های کرتی یا نواری وجود دارد. در وضعیت های دیگر مانند آبیاری جوی پشته ای علاوه بر نفوذ عمودی آب به صورت جانبی نیز درخاک نفوذ میکند. سرعت  وارد شدن آب به خاک یا به عبارت دیگر سرعت نفوذ از پارامترهای بسیار مهم در طراحی آبیاری است. درواقع نوع سیستم آبیاری که برای یک منطقه برگزیده می شود .براساس خصوصیات نفوذ آب به داخل خاک است.

بهترین روش آبیاری
بهترین روش آبیاری


نفوذدرابتدا بسیار سریع انجام میشود هرچه زمان بگذرد دریک دوره زمانی معین مقدار کمتری آب وارد خاک خواهد شد. یعنی به تدریج که اب در خاک نفوذ میکند از سرعت نفوذ کاسته میشود. در آبیاری موجی از این اصل استفاده شده است که درهر موج(سیکل) آب روی زمین خیس شده حرکت می کند تا به دلیل پایین بودن شدت نفوذ آب با سرعت بیشتری به جلو رفته و لذا یکنواختی نفوذ در طول شیار بیشتر گردد.نفوذ تحت تاثیرمشترک شیب مکش و شیب ثقلی صورت میگیرد. به تدریج که جبهه رطوبت فاصله بیشتری را طی میکند از شیب مکش کاسته شده و نفوذ عمدتا در اثر ثقل انجام میشود. نفوذ آب به داخل خاک را میتوان به روشهای مختلفی اندازه گیری کرد. انتخاب روش بسته به این است که بخواهیم چه سیستم آبیاری را پیاده کنیم.  اگر قرار باشد نفوذپذیری را برای طراحی سیستم آبیاری بارانی تعیین نماییم روشی را که برمی گزینیم متفاوت از حالتی خواهد بود که بخواهیم سیستم آبیاری کرتی یا نواری را پیاده کنیم . سیستم های مختلف آبیاری سطح زمین را به حالتهای گوناگون تغییر می دهند و تغییر سطح زمین به مقدار قابل توجهی بر نفوذ آب موثر خواهد بود.


در طراحی آبیاری سروکار ما با سرعت ظاهری حرکت آب است اما دربررسی انتقال مواد شیمیایی درخاک و یا برخی مسائل زهکشی می بایست سرعت منفذی نیزدرنظر گرفته شود. در آبیاری حرکت آب و جابجایی آب در داخل خاک به طور مرتب صورت می گیرد. پس از آبیاری لایه سطحی خاک از آب اشباع شده اما هنوز رطوبت در لایه های پایین تر کمتر از نقطه اشباع می باشد. از این زمان به بعد حرکت و جابجایی آب در خاک تحت شرایط غیر اشباع صورت گرفته و مثلا 1 تا 3 روز پس از آبیاری بخشی از رطوبت لایه سطحی خارج و به لایه های پایین تر منتقل می گردد.

بهترین روش آبیاری
بهترین روش آبیاری

کنترل نمک خاک در طرح های آبیاری سطحی و تحت فشار
در هر طرح آبیاری باید به اصول شیمیایی خاک و کنشهایی که خاک با ترکیبات شیمیایی موجود در آب آبیاری صورت می دهد به همان اندازه خصوصیات فیزیکی خاک اهمیت داد.مسائل مربوط به شوری و سمیت عناصر شیمیایی ممکن است در برخی طرح های آبیاری به اندازه ای جدی باشد که سایر بخشهای طرح را تحت تاثیر قرار دهد.مثلا تغییر دادن آب مورد نیاز آبیاری و یا لحاظ نمودن تاسیسات ز

روش صحیح آبیاری گلدان
باید به گلدان در حد نیاز آن آب داده بشود. یعنی فقط در حد مرطوب بودن خاک گلدان. با توجه به اینکه ریشه های گل و گیاه آپارتمانی به تنفس نیاز دارد آبیاری بیش از حد گلدان باعث زرد شدن و پژمردگی گیاه داخل گلدان خواهد شد. بهتر است داخل گلدان را آبتدا کمی ذغال و شن بریزید و روی آن را خاک بریزید که آب داخل گلدان جمع نشود. چونکه جمع شدن آب داخل گلدان باعث گن

بهترین زمان آبیاری گلدان
تشخیص بهترین زمان آبیاری گلدان یک مهارت تجربیست. مثلا لمس کردن خاک گلدان میتواند به شما در این که زمان آبیاری شده یا نه کمک کند. اگر خاک گلدان خشک شده زمان آبیاریست. اما اگر خاک گلدان مرطوب و سرد هست نیازی به آبیاری نیست. اگر محیط اتاق مرطوب باشد یعنی اینکه رطوبت هوا بالا باشد نیاز کمتری به آبیاری گلدان ها است. در هوای خشک مثل زمانی که در زمستان پن

بهترین مقدار آبیاری جهت برداشت بیشترین محصول از مزرعه و باغ
زراعت های آبی علاوه بر اینکه از مزایای بارش های طبیعی استفاده می کنند. این مزیت را دارا می باشند که با استفاده از آب در مواقعی که گیاه شدیدا به آن نیاز دارد علاوه بر تامین رشد گیاه می توان کارایی سایر عملیات و نهاده های کشاورزی را افزایش داد. بالاترین مقدار تولید را میتوان از زراعت های آبی با استفاده از نهاده های زیاد کسب کرد.در بهترین شرایط محصول

انتخاب روش‌های آبیاری در کشاورزی