بارها شاهد بوده اید که یک سد ممکن است در مدت نسبتا کوتاهی مثلا 3 الی 4 سال احداث و تکمیل شود.اما شبکه آبیاری آن برای استفاده از آب تامین شده توسط سد ده ها سال بعد هم تکمیل نمی شود. تکمیل شبکه های آبیاری در مورد سدها چه به لحاظ مالی و اعتباری و چه به لحاظ زمان اجرا 3 تا 5 برابر احداث سد و تاسیسات اصلی به هزینه های مالی و زمان نیاز دارد.
کشورهای جنوب آسیا با 1370 دلار در هکتار کمترین . کشورهای افریقایی در منطقه صحرا با 18300 دلار بالاترین هزینه را برای توسعه اراضی تحت آبیاری پرداخت می کنند. بدین ترتیب به نظر می رسد که هزینه سرمایه گذاری اولیه هر هکتار آبیاری حداقل 6500 دلار (حدود 22 میلیون تومان )باشد. با توجه به ارقام نسبتا بالا و هزینه های سنگین لازم است در انتخاب سیستم آبیاری و هزینه های سرمایه گذاری ثانویه و تجهیزاتی که برای آبیاری به کاربرده می شود دقت بیشتری به عمل آید.

بهینه سازی آبیاری
بهینه سازی آبیاری


اصولا یک سیستم آبیاری به این منظور احداث می شود تا ضمن استفاده از منابع طبیعی سودآور نیز باشد. تحلیل های اقتصادی بخش مهمی از طراحی سیستم های آبیاری را شامل می شود. باید توجه داشت که تحلیل اقتصادی پروژه های آبیاری سوای تحلیل های زیست محیطی است. ابتدا هزینه ها و درآمد کل سیستم به عنوان توابعی از مقدار ابیاری سنجیده می شود. مقدار آبیاری می تواند سطح زمین های آبیاری و یا مقدار آبی باشد که در فصل رشد به زراعت داده می شود.


در هر طرح آبیاری هزینه های سرمایه گذاری اولیه زیاد می باشد. این هزینه ها شامل تاسیساتی مانند حفر و تجهیز چاه های آب .خطوط آبرسانی و غیره است. با داشتن تاسیسات اولیه افزایش دادن سطح آبیاری هزینه کمتری دربردارد و فقط کافی است مثلا هزینه های راهبری ایستگاه های پمپاژ پرداخت شود. اگر باز هم بخواهیم سطح آبیاری افزایش یابد لازم است هزینه های زیادتری را جهت مدیریت .کارگر ویاخرید ماشین آلات بپردازیم و حتی ممکن است به جایی برسیم که مثلا یک پمپ جوابگو نبوده و نیاز به خرید پمپهای جدید باشد.


درآمد علی الاصول با افزایش سطح آبیاری افزایش می یابد. ابتدا برای مدت 2 سال بدون این که طرح درآمدی داشته باشد هزینه های زیادی خرج میشود. از سال سوم طرح اندکی درآمد دارد و این درآمد در سال های بعد افزایش می یابد. به طوری که تغییرات درامد از انتهای سال سوم تا انتهای سال هفتم به صورت خطی افزایش می یابد.
افزایش درآمد در مدت این پنج سال به دلیل ایجاد سیستم آبیاری و زیرکشت رفتن تدریجی زراعتها است. در همین مدت مخارج به طور ثابت و برابر هزینه ای است که هرسال برای راهبری سیستم به کار می رود. درآمد سالانه طرح از سال هفتم به بعد تثبیت شده و در سال های بعد یکنواخت است. اما در قسمت مخارج مشاهده می شود که در سال هشتم مخارج از هزینه های راهبری و تعمیر و نگهداری که در 5 سال قبل معمول بود زیادتر است. این هزینه  به دلیل جایگزین کردن وسایل و ماشین آلات فرسوده است که از این به بعد هر 6 سال یک بار تکرار شده است.

بهینه سازی آبیاری
بهینه سازی آبیاری


هزینه های یک سیستم آبیاری شامل هزینه های ثابت و هزینه های غیر ثابت یا راهبری است. هزینه های ثابت معمولا مستقل از وسعت سیستم آبیاری است مانند هزینه های استهلاک و بهره سالانه و بیمه و مالیات. هزینه های راهبری سیستم شامل قیمت اب (اگردرطرح لازم باشد که آب با پرداخت آب بها تامین شود.)سوخت و انرژی .نگهداری.تعمیرات و کارگر می باشد. قیمت سالانه سوخت و انرژی باید براساس مقدار انرژی که درسیستم صرف استخراج و انتقال آب با پمپ می شود و یا در سیستم های آبیاری تحت فشار به مصرف می رسد محاسبه گردد.

آبیاری تیپ - سیستم آبیاری تیپ
آبیاری با نوار تیپ یکی از روش های آبیاری موضعی است که در دو دهه ی اخیر در کشور های پیشرفته صنعتی برای واحد های زراعی مورد استفاده قرار گرفته است تنها تفاوت این روش با آبیاری قطره ای کاربرد های نوار تیپ به جای لوله آبده بوده و در واقع این سیستم شامل ایستگاه پمپاژ و فیلتراسیون و خطوط لوله های اصلی، نیم اصلی و مانیفولد میباشد . امروزه استفاده از روش

تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش پنجم «صرفه جویی اقتصادی»
موضوع: تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش پنجم «صرفه جویی اقتصادی» تالیف  : Larry Stalcup | Corn and Soybean Digest 2013 ترجمه: Abyar.org سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی نیاز آبیاری خالص را با حفظ عملکرد محصول تا 25 درصد کاهش می دهد. بخش پنجم: صرفه جویی اقتصادی

تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش چهارم «انتخاب آبیاری قطره ای زیر سطحی در مقابل لپا»
موضوع: تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش چهارم «انتخاب آبیاری قطره ای زیر سطحی در مقابل لپا» تالیف  : Larry Stalcup | Corn and Soybean Digest 2013 ترجمه: Abyar.org سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی نیاز آبیاری خالص را با حفظ عملکرد محصول تا 25 درصد کاهش می دهد. بخش چهارم: چرا در مقایسه با لپا از آبیاری قطره ای زیر سطحی

تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش سوم «تعمیرات و نگهداری»
موضوع: تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش سوم «تعمیرات و نگهداری» تالیف  : Larry Stalcup | Corn and Soybean Digest 2013 ترجمه: Abyar.org سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی نیاز آبیاری خالص را با حفظ عملکرد محصول تا 25 درصد کاهش می دهد. بخش سوم: تعمیرات و نگهداری سیستم آبیاری قطره ای هزینه های سامانه آبیاری قطره ای زیر سط

تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش دوم «بازگشت سرمایه»
موضوع: تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش دوم «بازگشت سرمایه» تالیف  : Larry Stalcup | Corn and Soybean Digest 2013 ترجمه: Abyar.org سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی نیاز آبیاری خالص را با حفظ عملکرد محصول تا 25 درصد کاهش می دهد. بخش دوم: بازگشت سرمایه افزایش راندمان آبیاری بیشترین تاثیر و مشارکت را در مقایسه اقتصادی س