آبشویی جدا کردن و شستن املاح از خاک است. کاربرد آن در آبیاری و کشاورزی شستن و کنترل نمک های جمع شده در خاک مزرعه میباشد. نمک های موجود در خاک مزرعه باید به خارج از منطقه حضور ریشه ها بروند. پس از هربار آبیاری کردن غلظت انواع نمک ها در خاک بیشتر میشود و به مرور خاک شور میشود و امکان کشت و زراعت در آن منطقه را کمتر میکند. لذا باید در جهت افزایش تولید فکری به حال شوری زمین کرد که مؤثرترین و ساده ترین راه حل آبشویی میباشد.

زهکشی مناسب زیر ریشه های گیاهان موجود در مزرعه میتواند به موفقیت آمیز بودن بیشتر آبشویی کمک کند. تنها آبشویی و زهکشی برای رفع مشکل شوری خاک کافی نیست. بهتر است در خاک شور محصولات مقاوم در برابر شوری یا گیاهانی که نیاز به آبیاری کمتر دارند کشت شود مثل پسته، پنبه، جو، یونجه، خیار، خربزه، طالبی، نخود، اسفناج، چغندر و.... کافیست که شوری خاک در زمان کاشت محصول در مزرعه کنترل شود زیرا پس از برداشت محصول باران و آبیاری های قبل از شروع فصل کشت میتواند شوری خاک را برطرف کند و نمک های موجود در خاک را تا عمق بیشتر از دو متر به پایین براند. قبل از شخم زدن زمین هم شوره های روی سطح را جمع کنید و شخم بزنید.

گیاهانی مثل یونجه که مقاوم در برابر شوری می باشند (بطوریكه مثلا یكی دو ماه بعد از سبز شدن می تواند شوری بالای 9000 را بخوبی تحمل نمایند) اما در زمان جوانه زنی به شوری حساس می باشند را میتوان زمین را در مرحله چند ماه قبل از کاشت (مثلا مهر ماه) با مقدار زیادی از انواع کودها آماده کرد و محصولی کاملا مقاوم به شوری مثل جو بکارید و چند ماه بعد (ترجیحا بهمن) زمین را به حد اشباع آبیاری کنید و بذر یونجه را بکارید تا در هنگام جوانه زدن زیر بوته های جو از تابش نور آفتاب در امان باشد و از باران های زمستانی برای جلوگیری از شور شدن خاک بهره مند شود.

آبیاری در خاک شور
آبیاری در خاک شور

پرومتر چیست و چه کمکی به آبیاری میکند؟
دستگاه اندازی گیری هدایت و مقاومت روزنه پرومتر وسیله ایست برای اندازه گیزی مقاومت روزنه های برگ. مقاومت روزنه های برگ در مقابل پخش بخار آب از برگ به خارج آن یکی از پارامترهای مهم برای تعیین زمان آبیاری است. مقاومت بالای روزنه ها نشانگر این است که وقت آبیاری شده. بسته شدن روزنه ها باعث جلوگیری از خروج آب از گیاه می شود. این دستگاه به جز کمک به انتخا

لایسیمتر (لیزیمتر) چیست و چه کاربردی در آبیاری دارد؟
تبخیر و تعرق سهم مهمی در هدر رفت آب به ویژه در مناطق کویر مرکزی ایران دارد. لایسیمتر وسیله ایست برای اندازه گیری مقدار تبخیر-تعرق (بیشتر به کمک روش محاسبه وزنی چونکه دقیق تر است) که به شما در درک بهتر تعادل آب کمک میکند و در لایسیمترهای مدرن امکان ذخيره سازي و پردازش داده ها توسط کامپيوتر در نظر گرفته شده است. لایسیمتر مخزنی بزرگ پر شده از خاک که ا