تانسیومتر چیست؟

تانسیومتر وسیله ایست که با آن پتانسیل ماتریک خاک را اندازه گیری میکنند تا بتوان زمان دقیق آبیاری را مشخص کرد.

تانسیومتر
تانسیومتر

پتانسیل ماتریک چیست؟

نيروئى که توسط آن، آب به گياه يا سطح ذرات خاک چسبيده است (به‌وسيله نيروى جذب سطحى Adsorption، يا شعريه‌اى Capillarity)، اين جاذبه‌ها فقط از طريق اعمال نيروى ديگرى مى‌توان خنثى کرد. بنابراين مقدار آن همواره منفى است. همین نیرو باعث حرکت آب به سمت ریشه گیاه و در نتیجه موفقیت آمیز بودن آبیاری می شود.

 روش استفاده از تانسیومتر

تانسیومتر درواقع یک لوله پر از آب است. (آب مقطری که قبلا جوشیده و سر شده) که در انتهای لوله یک قطعه شبیه به کلاهک از جنس سرامیک یا سفال چینی قرار گرفته. سمت بالای لوله بسته است و یک فشار سنج در انجا قرار دارد. وقتی این لوله در خاک فرو میرود آب درون آن از روزنه های کلاهک خارج می شود بنابراین در بالای لوله خلاء تشکیل میشود و فشارسنج میزان فشار این خلاء را اندازه گیری میکند.

تانسیومتر

 

تانسیومتر باید در خاک فرو برود و کاملا در تماس با خاک اطراف خود باشد. اگر در سوراخی که درون خاک ایجاد شده کاملا در تماس با خاک نیست باید کمی خاک نرم داخل سوراخ ریخته شود که تماس کامل برقرار شود. قبل از شروع اندازه گیری، به کمک یک پمپ مکش هوا حباب های داخل آبی که در لوله تانسیومتر قرار دارد را باید تخلیه نمود در غیر اینصورت عدد نشان دهند در فشارسنج صحیح نیست.

تعیین زمان آبیاری به کمک تانسیومتر

 برای تشخیص دقیق زمان آبیاری باید چند تانسیو متر در چند جای مختلف مزرعه یا باغ نصب کرد. در آبیاری قطره ای تانسیومتر را باید با فاصله 30 الی 40 سانتی از دریپرها نصب کرد. اگر لیستی از پارامترهای بدست آمده از تانسیومتر های نصب شده در مدت حداقل 15 روز به دست آورید میتوانید مدت زمان نیاز مزرعه به آبیاری پیش بینی کنید.

اعداد عقربه تانسیو متر نشانگر چیست؟

وقتی نشانگر تانسیومتر روی عدد صفر باشد یعنی خاک در حد اشباع است و نیازی به آبیاری نیست. از 10 تا 30 هم نشانگر حد زراعی خاک هست و نیاز به آبیاری نیست. اعداد 40 تا 60 زمان نیاز خاک به آبیاری را نشان میدهد.

بهترین زمان آبیاری گلدان
تشخیص بهترین زمان آبیاری گلدان یک مهارت تجربیست. مثلا لمس کردن خاک گلدان میتواند به شما در این که زمان آبیاری شده یا نه کمک کند. اگر خاک گلدان خشک شده زمان آبیاریست. اما اگر خاک گلدان مرطوب و سرد هست نیازی به آبیاری نیست. اگر محیط اتاق مرطوب باشد یعنی اینکه رطوبت هوا بالا باشد نیاز کمتری به آبیاری گلدان ها است. در هوای خشک مثل زمانی که در زمستان پن

مدیریت آبیاری بر اساس تنش آب در گیاه
این مطلب ارتباطی به بحران کم آبی از دیدگاه سیاسی و اجتماعی ندارد. این یک مقاله علمی در ارتباط با آبیاری در زمان کمبود آب هست تنش آبی گیاه چیست؟ تنش آبی زمانی رخ می دهد که سرعت تعرق در گیاه بیش از سرعت جذب آب بعد از آبیاری باشد. اگر شدت تنش آب در گیاه زیاد باشد باعث کاهش شدید فتوسنتز و خشک شدن گیاه می گردد. در اواسط روز همیشه بین تعرق و جذب تاخیر

تاریخچه قوانین تقسیم آب و تنظیم مدت زمان آبیاری
یکی از مورخین یونانی (400 سال قبل از میلاد - قبل از دوره اسکندر مقدونی) میگوید: در اینجا (ایران)، در دهکده‌ها که آب را برحسب نوبت به کشاورزان برای آبیاری می‌دهند، یک فرد از میان آنان (کشاورزان) انتخاب می‌شود تا بر زمان نوبت (و تقسیم زمانی سهام) نظارت داشته باشد. این فرد در کنار مجرای اصلی آب و محل انشعاب آن میان کشاورزان، بر سکویی می‌نشیند و ظرفی