گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

تانسیومتر چیست؟

تانسیومتر وسیله ایست که با آن پتانسیل ماتریک خاک را اندازه گیری میکنند تا بتوان زمان دقیق آبیاری را مشخص کرد.

تانسیومتر
تانسیومتر

پتانسیل ماتریک چیست؟

نيروئى که توسط آن، آب به گياه يا سطح ذرات خاک چسبيده است (به‌وسيله نيروى جذب سطحى Adsorption، يا شعريه‌اى Capillarity)، اين جاذبه‌ها فقط از طريق اعمال نيروى ديگرى مى‌توان خنثى کرد. بنابراين مقدار آن همواره منفى است. همین نیرو باعث حرکت آب به سمت ریشه گیاه و در نتیجه موفقیت آمیز بودن آبیاری می شود.

 روش استفاده از تانسیومتر

تانسیومتر درواقع یک لوله پر از آب است. (آب مقطری که قبلا جوشیده و سر شده) که در انتهای لوله یک قطعه شبیه به کلاهک از جنس سرامیک یا سفال چینی قرار گرفته. سمت بالای لوله بسته است و یک فشار سنج در انجا قرار دارد. وقتی این لوله در خاک فرو میرود آب درون آن از روزنه های کلاهک خارج می شود بنابراین در بالای لوله خلاء تشکیل میشود و فشارسنج میزان فشار این خلاء را اندازه گیری میکند.

تانسیومتر

 

تانسیومتر باید در خاک فرو برود و کاملا در تماس با خاک اطراف خود باشد. اگر در سوراخی که درون خاک ایجاد شده کاملا در تماس با خاک نیست باید کمی خاک نرم داخل سوراخ ریخته شود که تماس کامل برقرار شود. قبل از شروع اندازه گیری، به کمک یک پمپ مکش هوا حباب های داخل آبی که در لوله تانسیومتر قرار دارد را باید تخلیه نمود در غیر اینصورت عدد نشان دهند در فشارسنج صحیح نیست.

تعیین زمان آبیاری به کمک تانسیومتر

 برای تشخیص دقیق زمان آبیاری باید چند تانسیو متر در چند جای مختلف مزرعه یا باغ نصب کرد. در آبیاری قطره ای تانسیومتر را باید با فاصله 30 الی 40 سانتی از دریپرها نصب کرد. اگر لیستی از پارامترهای بدست آمده از تانسیومتر های نصب شده در مدت حداقل 15 روز به دست آورید میتوانید مدت زمان نیاز مزرعه به آبیاری پیش بینی کنید.

اعداد عقربه تانسیو متر نشانگر چیست؟

وقتی نشانگر تانسیومتر روی عدد صفر باشد یعنی خاک در حد اشباع است و نیازی به آبیاری نیست. از 10 تا 30 هم نشانگر حد زراعی خاک هست و نیاز به آبیاری نیست. اعداد 40 تا 60 زمان نیاز خاک به آبیاری را نشان میدهد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری