دستورالعمل نگهداري و بهره برداري سيستم آبیاری بارانی :

بخش سوم: نصب پمپ ها

پيش از قرار دادن الكتروموتور بر روي محل نصب بايد از استحكام سكوي نصب اطمينان حاصل كرده و سطح نصب را تراز نماييم براي اين كه پمپ بدون ارتعاش و بي صدا كار كند توصيه مي شود كه شاسي پمپ را روي دمپرهاي فلزي ( ارتعاش گير ) نصب كرده و ضربه گيرهايي بين پمپ و خط لوله هاي مكش و رانش قرار دهيم . تراز كردن پمپ با يك تراز معمولي كه بر روي محور و فلنج لوله خروجي گذاشته مي شود صورت مي گيرد .

 آماده سازي و راه اندازي اوليه پمپ :

براي روشن كردن الكتروموتور اول بايد شير فلكه نصب شده در لوله رانش پمپ را كاملاً بسته و سپس اقدام به روش كردن نمائيد.

بعد از اين كه الكتروموتور را روشن كرديد به تدريج شير فلكه را باز كنيد تا الكتروموتور به نقطه كار با راندمان ماكسيمم برسد .

مراقبت هاي هنگام كار :

از به وجود آمدن هر گونه زواياي تند در لوله مكش پيشگيري كنيد .

لوله رانش پمپ بايد به شير فلكه مجهز باشد .

از پمپ نبايد به عنوان تكيه گاه لوله ها استفاده كنيد .

خاموش كردن پمپ :

براي خاموش كردن الكتروموتور اول بايد شير فلكه را بسته و سپس الكتروموتور را خاموش كنيد .

نگهداري پمپ در حين كار :

 در صورتي بلبرينگ ها با گريس روغن كاري شوند گريس داخلي آن تقريباً سه هزار ساعت كار مفيد خواهد داشت .

معايب و روش هاي رفع عيب در پمپ

1- فشار معكوس روي پمپ زياد است .

  شير فلكه ي خروجي را بيشتر باز كنيد تا پمپ راحت تر كار كند .

2- پمپ فشار مورد نياز شبكه را نمي تواند توليد كند .

 قطر پروانه را بزرگتر انتخاب نمائيد .

 دور موتور را ( در صورت ديزلي بودن ) افزايش دهيد .

3- پمپ و لوله ها كاملاً از آب پر نشده و احتياج به هواگيري دارد .

 پمپ و لوله ها را هواگيري كنيد .

4- جلوي لوله مكش يا كانال پروانه گرفته است .

 اجسام خارجي را از داخل پمپ و يا لوله مكش خارج كنيد .

5- وجود حباب هاي هوا در لوله ها .

 وضعيت لوله ها را عوض كنيد .

 شير خودكار هواگيري نصب نمائيد .

6- پمپ از عمق زيادي مكش مي كند .

 ارتفاع مكش را كم كنيد .
 شير فلكه لوله مكش پمپ را كلاً باز كنيد .
 وضعيت صافي ها را در لوله مكش كنترل كنيد .

7- مكش پمپ زياد است .

 سوپاپ پمپ را تميز كنيد .

 ارتفاع استاتيك مكش پمپ را كم كنيد .

8- هوا به محفظه آب بندي نفوذ مي كند .

 نوار آب بندي محور را عوض كنيد .

9- جهت گردش معكوس است .

 جاي سيم ها را عوض كنيد .

10 - سرعت دوراني خيلي كم است .

 ولتاژ برق را كنترل كنيد .

11- اجزاي داخلي پمپ بيش از اندازه فرسوده شده اند .

 آنها را تعويض كنيد .

12- فشار خروجي پمپ كمتر از اندازه است .

 با بستن شير فلكه خروجي پمپ فشار را زياد كنيد .

 در صورت تحمل باز زياد به طور مداوم پروانه را تراش دهيد .

13- پيچ هاي قطعه عينكي بيش از اندازه سفت است .

 فشار را كم كنيد .

 پيچ هاي قطع عينكي را تنظيم كنيد .

14- دور موتور ديزلي بيش از اندازه است .

 دور آن را كم كنيد .

15- واشر خراب شده است .

 واشر بين درپوش خنك كننده و محفظه آب بندي را عوض كنيد .

16- كم بودن مايع خنك كننده و يا كثيف بودن محفظه خنك كننده

 مقدار مايه خنك كننده را افزايش دهيد .

 محفظه خنك كننده را تنظيم كنيد .

 مايع خنك كننده را عوض كنيد .

17- پمپ به سختي كار مي كند .

 فشار دهنه ورودي پمپ را افزايش دهيد .

 وضعيت مكش را تغيير دهيد .

 پمپ را مجدداً تراز كنيد .

 موتور را بالانس ديناميكي كنيد .

18- پمپ و موتور تراز نيستند .

 كوپلينگ را كنترل كرده و در صورت لزوم مجدداً تراز نمائيد .

19- پمپ از تعادل خارج شده است .

 وضعيت  لوله ها را كنترل كرده و محل اتصال پمپ را محكم كنيد .

20- فشار محوري بيش از اندازه است .

 سوراخ هاي بالانس پروانه را تميز كنيد .

 رينگهاي محفظه حلزوني را تعويض كنيد .

21- موتور دو فاز كار مي كند .

 فيوز خراب را عوض كنيد .

 محل اتصال كابل ها را كنترل كنيد .

22- ولتاژ برق خيلي كم است .

 فيوز خراب را عوض كنيد .

 محل اتصال كابل ها را كنترل كنيد .

23- در مدار مايع مورد گردش اشكال ديده مي شود .

 شير فلكه را بيشتر باز كنيد .

 

 

دستورالعمل نگهداري و بهره برداري سيستم آبیاری بارانی - بخش اول: توصيه هاي كاربري سيستم
دستورالعمل نگهداري و بهره برداري سيستم آبیاری بارانی : بخش اول: توصيه هاي كاربري سيستم هدف از اجراي سيستم آبياري باراني افزايش راندمان مصرف آب مي باشد و چنانچه يك طرح خوب پس اجرا داراي مديريت خوبي نباشد نمي تواند اهداف كلي طرح را برآورده  سازد ما در اينجا برآن شديم تا مواردي را كه باعث كاهش كارآيي و راندمان سيستم ميگردد براي بهره برداران آموزش ده

دستورالعمل نگهداري و بهره برداري سيستم آبیاری بارانی - بخش دوم: مديريت و برنامه آبياري
دستورالعمل نگهداري و بهره برداري سيستم آبیاری بارانی : بخش دوم: مديريت و برنامه آبياري  اگر تمامي مراحل طراحي و اجرا بخوبي انجام ، ولي برنامه آبياري بخوبي تنظيم نگردد هر چند كه راندمان توزيع آب در طرح بالا باشد راندمان مصرف آب پائين خواهد بود . بدين صورت كه آب اضافي كه در سطح خاك پخش مي گردد از عمق توسعه ريشه خارج گرديده كه هم باعث شستشوي خاك مي

ارزيابي فني سيستم هاي آبياري قطره ای اجرا شده در شهرستان اراك - بخش سوم
موضوع: ارزيابي فني سيستم هاي آبياري قطره ای اجرا شده در شهرستان اراك - بخش سوم ...طبق تعاريف SCS در صورتي كه يكنواختي خروج آب از قطره چكان ها در كل سيستم از 70 درصد كمتر باشد عملكرد سيستم آبياري ضعيف توصيف مي گردد . در سيستم هاي EG1 ، EG2 ، SG2 پارامتر فوق كمتر از 70% و سيستمها داراي عملكرد ضعيف ، در سيستم هاي AG1 ، AG2 برابر 70% و سيستمها داراي ع

ارزيابي فني سيستم هاي آبياري باراني اجرا شده در شهرستان اراك - بخش سوم
موضوع: ارزيابي فني سيستم هاي آبياري باراني اجرا شده در شهرستان اراك - بخش سوم برابري راندمان پتانسيل كاربرد و راندمان واقعي كاربرد يكي از شاخص هاي مديريت خوب مي باشد . زيرا با انتخاب زمان و دور آبياري مناسب و آبياري كافي مي‌توان راندمان كاربرد سيستم را در حد پتانسيل آن بالا برد . البته لازم به ذكر است كه كمبود منابع آب باعث كم آبياري شده و حال چه

تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش سوم «تعمیرات و نگهداری»
موضوع: تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش سوم «تعمیرات و نگهداری» تالیف  : Larry Stalcup | Corn and Soybean Digest 2013 ترجمه: Abyar.org سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی نیاز آبیاری خالص را با حفظ عملکرد محصول تا 25 درصد کاهش می دهد. بخش سوم: تعمیرات و نگهداری سیستم آبیاری قطره ای هزینه های سامانه آبیاری قطره ای زیر سط