گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

دستورالعمل نگهداري و بهره برداري سيستم آبیاری بارانی :

بخش سوم: نصب پمپ ها

پيش از قرار دادن الكتروموتور بر روي محل نصب بايد از استحكام سكوي نصب اطمينان حاصل كرده و سطح نصب را تراز نماييم براي اين كه پمپ بدون ارتعاش و بي صدا كار كند توصيه مي شود كه شاسي پمپ را روي دمپرهاي فلزي ( ارتعاش گير ) نصب كرده و ضربه گيرهايي بين پمپ و خط لوله هاي مكش و رانش قرار دهيم . تراز كردن پمپ با يك تراز معمولي كه بر روي محور و فلنج لوله خروجي گذاشته مي شود صورت مي گيرد .

 آماده سازي و راه اندازي اوليه پمپ :

براي روشن كردن الكتروموتور اول بايد شير فلكه نصب شده در لوله رانش پمپ را كاملاً بسته و سپس اقدام به روش كردن نمائيد.

بعد از اين كه الكتروموتور را روشن كرديد به تدريج شير فلكه را باز كنيد تا الكتروموتور به نقطه كار با راندمان ماكسيمم برسد .

مراقبت هاي هنگام كار :

از به وجود آمدن هر گونه زواياي تند در لوله مكش پيشگيري كنيد .

لوله رانش پمپ بايد به شير فلكه مجهز باشد .

از پمپ نبايد به عنوان تكيه گاه لوله ها استفاده كنيد .

خاموش كردن پمپ :

براي خاموش كردن الكتروموتور اول بايد شير فلكه را بسته و سپس الكتروموتور را خاموش كنيد .

نگهداري پمپ در حين كار :

 در صورتي بلبرينگ ها با گريس روغن كاري شوند گريس داخلي آن تقريباً سه هزار ساعت كار مفيد خواهد داشت .

معايب و روش هاي رفع عيب در پمپ

1- فشار معكوس روي پمپ زياد است .

  شير فلكه ي خروجي را بيشتر باز كنيد تا پمپ راحت تر كار كند .

2- پمپ فشار مورد نياز شبكه را نمي تواند توليد كند .

 قطر پروانه را بزرگتر انتخاب نمائيد .

 دور موتور را ( در صورت ديزلي بودن ) افزايش دهيد .

3- پمپ و لوله ها كاملاً از آب پر نشده و احتياج به هواگيري دارد .

 پمپ و لوله ها را هواگيري كنيد .

4- جلوي لوله مكش يا كانال پروانه گرفته است .

 اجسام خارجي را از داخل پمپ و يا لوله مكش خارج كنيد .

5- وجود حباب هاي هوا در لوله ها .

 وضعيت لوله ها را عوض كنيد .

 شير خودكار هواگيري نصب نمائيد .

6- پمپ از عمق زيادي مكش مي كند .

 ارتفاع مكش را كم كنيد .
 شير فلكه لوله مكش پمپ را كلاً باز كنيد .
 وضعيت صافي ها را در لوله مكش كنترل كنيد .

7- مكش پمپ زياد است .

 سوپاپ پمپ را تميز كنيد .

 ارتفاع استاتيك مكش پمپ را كم كنيد .

8- هوا به محفظه آب بندي نفوذ مي كند .

 نوار آب بندي محور را عوض كنيد .

9- جهت گردش معكوس است .

 جاي سيم ها را عوض كنيد .

10 - سرعت دوراني خيلي كم است .

 ولتاژ برق را كنترل كنيد .

11- اجزاي داخلي پمپ بيش از اندازه فرسوده شده اند .

 آنها را تعويض كنيد .

12- فشار خروجي پمپ كمتر از اندازه است .

 با بستن شير فلكه خروجي پمپ فشار را زياد كنيد .

 در صورت تحمل باز زياد به طور مداوم پروانه را تراش دهيد .

13- پيچ هاي قطعه عينكي بيش از اندازه سفت است .

 فشار را كم كنيد .

 پيچ هاي قطع عينكي را تنظيم كنيد .

14- دور موتور ديزلي بيش از اندازه است .

 دور آن را كم كنيد .

15- واشر خراب شده است .

 واشر بين درپوش خنك كننده و محفظه آب بندي را عوض كنيد .

16- كم بودن مايع خنك كننده و يا كثيف بودن محفظه خنك كننده

 مقدار مايه خنك كننده را افزايش دهيد .

 محفظه خنك كننده را تنظيم كنيد .

 مايع خنك كننده را عوض كنيد .

17- پمپ به سختي كار مي كند .

 فشار دهنه ورودي پمپ را افزايش دهيد .

 وضعيت مكش را تغيير دهيد .

 پمپ را مجدداً تراز كنيد .

 موتور را بالانس ديناميكي كنيد .

18- پمپ و موتور تراز نيستند .

 كوپلينگ را كنترل كرده و در صورت لزوم مجدداً تراز نمائيد .

19- پمپ از تعادل خارج شده است .

 وضعيت  لوله ها را كنترل كرده و محل اتصال پمپ را محكم كنيد .

20- فشار محوري بيش از اندازه است .

 سوراخ هاي بالانس پروانه را تميز كنيد .

 رينگهاي محفظه حلزوني را تعويض كنيد .

21- موتور دو فاز كار مي كند .

 فيوز خراب را عوض كنيد .

 محل اتصال كابل ها را كنترل كنيد .

22- ولتاژ برق خيلي كم است .

 فيوز خراب را عوض كنيد .

 محل اتصال كابل ها را كنترل كنيد .

23- در مدار مايع مورد گردش اشكال ديده مي شود .

 شير فلكه را بيشتر باز كنيد .

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری