موضوع: تاثیر خصوصیات هیدرولیکی سیستم آبیاری بارانی بر یکنواختی توزیع آب در مزرعه

تالیف  : مهدی اکبری (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)

چکیده: راهکارهای اجرایی جهت جلوگیری از کاهش یکنواختی پخش:

- استفاده از آبپاش های مناسب در آبیاری

- کنترل یکنواختی سیستم آبیاری به روش علمی در زمان تحویل سیستم

 - کنترل مداوم فشار در سیستم آبیاری

- عدم دستکاری فنر آبپاش و تعویض به موقع قطعات فرسوده

- سرویس و نگهداری مناسب از سیستم آبیاری

- درصورت امکان، انجام آبیاری در ساعاتی از روز که سرعت باد کمتر است

- کنترل فشار در سیستم با توجه به فشار توصیه شده

- در صورت امکان استفاده از آرایش مثلثی در زمان آبیاری

- کاهش فشار کارکرد در زمانی که سرعت باد زیاد است و آبیاری باید انجام شود

فهرست مطالب:

مقدمه

  • وضعیت توسعه آبیاری تحت فشار در جهان
  • خصوصیات کلی آبپاشها
  • عوامل موثر بر یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی

مواد روش

  • مشخصات محل اجرای طرح
  • روش تحقیق و اندازه گیری پارامترهای مورد نظر

نتایج و بحث

  • تاثیر فشار بر یکنواختی
  • تاثیر آرایش بر یکنواختی
  • تاثیر باد بر یکنواختی
  • اثر متقابل باد، فشار و آرایش بر یکنواختی

توصیه و پیشنهاد

 
پسورد فايل فشرده : www.abyar.org ( پسورد را تايپ کنيد )

 

دومين همايش ملی : مديريت آب در مزرعه
دومين همايش ملی: مديريت آب در مزرعه 29 و 30 مهرماه 1393 کرج میزبان برگزاری دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه خواهد بود.

آبیاری تیپ - سیستم آبیاری تیپ
آبیاری با نوار تیپ یکی از روش های آبیاری موضعی است که در دو دهه ی اخیر در کشور های پیشرفته صنعتی برای واحد های زراعی مورد استفاده قرار گرفته است تنها تفاوت این روش با آبیاری قطره ای کاربرد های نوار تیپ به جای لوله آبده بوده و در واقع این سیستم شامل ایستگاه پمپاژ و فیلتراسیون و خطوط لوله های اصلی، نیم اصلی و مانیفولد میباشد . امروزه استفاده از روش

بیشتر کردن سود زراعت و کاهش هزینه ها در سیستم آبیاری
بارها شاهد بوده اید که یک سد ممکن است در مدت نسبتا کوتاهی مثلا 3 الی 4 سال احداث و تکمیل شود.اما شبکه آبیاری آن برای استفاده از آب تامین شده توسط سد ده ها سال بعد هم تکمیل نمی شود. تکمیل شبکه های آبیاری در مورد سدها چه به لحاظ مالی و اعتباری و چه به لحاظ زمان اجرا 3 تا 5 برابر احداث سد و تاسیسات اصلی به هزینه های مالی و زمان نیاز دارد. کشورهای جنوب

مدیریت آبیاری بر اساس تنش آب در گیاه
این مطلب ارتباطی به بحران کم آبی از دیدگاه سیاسی و اجتماعی ندارد. این یک مقاله علمی در ارتباط با آبیاری در زمان کمبود آب هست تنش آبی گیاه چیست؟ تنش آبی زمانی رخ می دهد که سرعت تعرق در گیاه بیش از سرعت جذب آب بعد از آبیاری باشد. اگر شدت تنش آب در گیاه زیاد باشد باعث کاهش شدید فتوسنتز و خشک شدن گیاه می گردد. در اواسط روز همیشه بین تعرق و جذب تاخیر

بهترین مقدار آبیاری جهت برداشت بیشترین محصول از مزرعه و باغ
زراعت های آبی علاوه بر اینکه از مزایای بارش های طبیعی استفاده می کنند. این مزیت را دارا می باشند که با استفاده از آب در مواقعی که گیاه شدیدا به آن نیاز دارد علاوه بر تامین رشد گیاه می توان کارایی سایر عملیات و نهاده های کشاورزی را افزایش داد. بالاترین مقدار تولید را میتوان از زراعت های آبی با استفاده از نهاده های زیاد کسب کرد.در بهترین شرایط محصول