انتخاب روشهای آبیاری تحت فشار

نام کتاب: انتخاب روش‌های آبیاری در کشاورزی (Selection of irrigation methods for agriculture)

تالیف: A. J. CLEMMENS, C. M. BURT

مترجمین: عبدالمجید لیاقت، آرش ذامیادی

ویراستار: ناصر ولی‌زاده

ناشر: کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

چاپ اول: 1384

تیراژ: 1000 نسخهانخاب روشهای آبیاری تحت فشار

حق چاپ برای کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران محفوظ است.

فهرست مطالب:

فصل اول - شاخصها و واژه های بازده، یکنواختی و برنامه ریزی

فصل دوم - مراحل انتخاب روش آبیاری

فصل سوم - آبیاری سطحی

   - تعریف

   - انواع روشهای آبیاری سطحی

   - آبیاری کرتی، آبیاری نواری، آبیاری غرقابی دائم (کرت برنج)، ماندابی، آبیاری شیاری، آبیاری نشتی و ...

   - محصولات

   - خاکها و ...

فصل چهارم - آبیاری موضعی / قطره ای

   - انواع روش‌های آبیاری موضعی / قطره ای

  • آبیاری قطره ای باغ / تاکستان (روی زمین)، آبیاری قطره ای باغ / تاکستان ( زیرزمینی)

  • میکرو آبفشان و میکرو آبپاش در باغات / تاکستانها
  • آبیاری قطره ای گیاهان ردیفی (روی زمین و زیرزمینی )، قابلیت ها و محدودیت ها، محصولات، خاکها، توپوگرافی، منبع تامین آب و ...

فصل پنجم: آبیاری بارانی

آبپاشهای چرخان، آبفشان های کم فشار، آبپاش های زیر درختی، لوله سوراخدار

انواع سیستم آبیاری بارانی

   - سیستم قابل حمل دستی/ سیستم بال قابل حمل

   - بال آبیاری با بکسل انتهایی

   - سیستم چرخان جانبی / یا آبفشان چرخدار

   - سیستم لوله فرعی با حرکت جانبی

   - دستگاه بارانی قرقره ای و بوم چرخان، سیستم دوار مرکزی، بارانی خطی و ثابت، سیستم آبیاری بارانی زیر درختی باغات و روی درختی باغات و ...

فصل ششم - آبیاری زیرزمینی - مدیریت سفره آب

   - قابلیت ها و محدودیت ها

   - محصولات زراعی

   - خاکها

   - توپوگرافی، تامین آب سیستم، شوری / کیفیت آب، آب و هوا، بازده، ملاحظات ساختاری، کارگر، مهارتهای مدیریت، دسترسی به خدمات و ...

 

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org 

 

انتخاب بهترین روش آبیاری با توجه به نوع خاک
مهندس آبیاری باید سیستمی را از نظر آبیاری انتخاب کند که با نوع خاک سازگار باشد.مثلا اگر خاک رسی بوده و برای آن سیستم آبیاری بارانی سنترپیوت یا تفنگی را پیاده کرده باشیم ممکن است به دلیل شدت زیاد پخش آب در این سیستم ها مقدارزیادی روناب سطحی به وجود آید که باعث فرسایش خاک گردد. خاک به عنوان یک مخزن ذخیره آب باعث می شود که آبیاری به فواصل نسبتا طولانی

چشم‌انداز توسعه روش‌های آبیاری تحت فشار در ایران
موضوع: چشم‌انداز توسعه روش‌های آبیاری تحت فشار در ایران تالیف  : ناصر ولی زاده، حسین دهقانی سانیچ، قاسم زارعی، علی گرجی مقدمه: در حال حاضر کشت آبی در تامین مواد غذایی جمعیت رو به رشد نقش کلیدی دارد. در ایران نیز با توجه به حدود 2000 میلیمتر تبخیر سالیانه و متوسط بارندگی سالیانه 250 میلیمتر، به ناچار باید رطوبت مورد نیاز جهت رشد گیاهان و تولید محص

ارائه روشی در انتخاب سیستم آبیاری مناسب
موضوع: ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب تالیف  : علی هادی زاده چکیده: تنوع روشهای آبیاری و عوامل مختلف تاثیر گذار بر کارایی سیستم های آبیاری و توسعه روزافزون آنها، انتخاب روش آبیاری مناسب، بخصوص در مراحل اولیه مطالعات را برای طراحان شبکه های آبیاری بسیار دشوار نموده است. در این تحقیق ...