گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نام کتاب: استفاده از لوله‌های کم‌فشار در آبیاری سطحی

ترجمه و تدوین: گروه کار توسعه و مدیریت سیستم‌های آبیاری کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

مسعود معلمی، سعید نی ریزی، علیرضا سلامت، احمد جعفری، حمید خیابانی

محمدکاظم سیاهی، عزت الله فرهادی، حسین ناشر، علیرضا دلال زاده،وحید داسدار

چاپ اول: بهار 1382

تیراژ: 1000 نسخه

حق چاپ برای کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران محفوظ است.


فهرست مطالب:

فصل اول - سیستم‌های توزیع آب با لوله زیرزمینی در آبیاری سطحی

- سیستمهای توزیع آب در آبیاری سطحی، انواع سیستم های توزیع آب با لوله(نهرهای خاکی، لوله های سطحی، شیلنگ های سطحی، لوله های دریچه دار)، منافع، نقاط قوت و معایب سیستم های لوله زیرزمینی، جنس لوله و  ساخت، طبقه بندی سیستم های لوله زیرزمینی، ر رل فشار و ...

فصل دوم - انتخاب سیستم توزیعکتاب استفاده از لوله‌های کم‌فشار در آبیاری سطحی

   - مناسب بودن سیستم لوله های زیرزمینی، روش های تنظیم جریان ورودی به سیستم های توزیع( تنظیم دبی ورودی به سیستم لوله باز، تنظیم دبی رودی ثقلی، روش موازنه دبی پمپ و مقدار تقاضا و ...)، انتخاب سیستم بهره برداری و کنترل در ابتدای سیستم لوله ای (اتصال مستقیم پمپ به شبکه، مخزن تامین فشار یا برج فشار، توزیع توسط شیر کنترل تحتانی، مخزن هوایی، سیستم لوله نیمه بسته و بسته با کنترل دستی دبی جریان به وسیله دریچه و ...)، روش بهره برداری توزیع آب در سیستم های لوله زیرزمینی، جانمایی سیستم لوله ای، انتخاب اجزای سیستم (برج فشار، لوله ایستاده تنظیم فشار، مخزن هوایی)، تهویه کننده و شیر هوا، هیدرانت و...

فصل سوم - برنامه ریزی و طراحی سیستم

   - توجیه سیمای کلی، تهیه جانمایی لوله ها، انتخاب نهایی سیستم و کسب موافقت کشاورزان، طرح هیدرولیکی لوله ها، امکان یابی کلی طرح، مالکیت اراضی و حقابه ها، تراکم آبگیرها، مسیر خط لوله، روش تنظیم پمپ و بهره برداری سیستم و ...

فصل چهارم - طراحی هیدرولیکی

   - سرعت های طراحی، شیب لوله، طراحی هیدرولیکی سیستم های لوله باز و نیمه بسته، سطح آب طراحی در آبگیرها، افت های جزئی، طراحی خطوط لوله، حفاظت در برابر ضربه قوچ و ...

 فصل پنجم: ملاحظات طراحی سازه های وابسته

   - ورودی ها، لوله ایستاده پمپ، سازه های ورودی ثقلی، سازه های کنترل و تنظیم جریان، لوله ضربه گیر، شیر هوا و تهویه کننده، خروجی ها و پایه های آبگیر (شیر آلفا آلفا، شیر باغی و ...) و ...

فصل ششم - اجرای سیستم

   - جابجا کردن لوله و اتصالات (لوله بتنی غیر مسلح، لوله پی وی سی، لوله آزبست)، لوله گذاری، حفاری ترانشه و طراحی بار وارده بر لوله و ...

فصل هفتم - ملاحظات پس از ساخت

   - بازرسی و آزمایش (چشمی، آزمایش هیدرو استاتیک و ...)، تعمیرات، نگهداری، طول عمر سیستم

فصل هشتم - تحلیل هزینه سیستم های توزیع آبیاری با لوله زیرزمینی

   - مقایسه کلی هزینه ها، هزینه های سرمایه ای، هزینه های غیر سرمایه ای، نتیجه گیری داده های هزینه،

فصل نهم - گرایش در جهت ارتقاء و توسعه سیستم های با لوله زیر زمینی

   - لوله های دریچه دار، لوله های تاشو، آبیاری کابلی یا آبیاری انتقالی، آبیاری موجی، شیرهای جابجا شونده و ...


 

دانلود کتاب استفاده از لوله‌های کم‌فشار در آبیاری سطحی

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org 

 

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری