گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

نام کتاب: فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی

تهیه کننده : کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

کتاب فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی

ناشر: وزارت نیرو - کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

تاریخ انتشار : تیرماه 1376

تیراژ: 2000 نسخه

حق چاپ برای کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران محفوظ است.


بنا به تقاضای یونسکو و درخواست اتحادیه سازمان های فنی بین المللی(UATI)، شورای کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی(ICID) در اجلاسیه سال 1952 خود تهیه فرهنگ فنی چند زبانه ای را در زمینه آبیاری و زهکشی به تصویب رسانید. این کار توسط دفتر مرکزی ICID از پیشتر از 12 سال پیش از انتشار این کتاب با روش معینی آغاز گردید.

این فرهنگ به 16 فصل اصلی با موضوع های مربوطه تقسیم شده اند و هرجا که لازم بوده هر فصل به چند بخش تقسیم شده و سپس هر بخش به سربخش و زیر بخش هایی تقسیم گردیده اند، زیر هر بخش یا سربخش واژه ها بر حسب نوع معنی به دنبال هم ردیف شده اند. برای این ردیف های موجود، یک فهرست الفبایی به طور جداگانه بر حسب انگلیسی و فرانسه در پایان فرهنگ آورده شده است.

در این فرهنگ واژه های مهم به اصطلاحات عمومی و محلی در کشورهای مختلف نیز تعریف شده اند تا برای یافتن آنها نیازی به مراجعه دیگر منابع نباشد.

باید دانست که این فرهنگ، نخستین کار آزمایشی در یافتن تعاریف واژه های عمومی به دو زبان شناخته شده است البته احتمال دارد که بسیاری از واژه ها از قلم افتاده باشد ولی هدف آن است که در فاصله 5 تا 10 سال آینده در این فرهنگ تجدید نظر شده و اصلاح و دوباره چاپ گردد.


پسورد فايل فشرده : www.abyar.org 

 

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری